>

Poul Løgstrup Bjerg

Professor

Poul Løgstrup Bjerg

Institut for Miljø- og Ressourceteknologi

Bygningstorvet

Bygning 115 Rum 141

2800 Kgs. Lyngby

Danmark

45251615

plbj@dtu.dk

0000-0002-1977-1871

Forurenede grunde Overfladevand og pesticider Afværgeteknologier Forurenet jord og grundvand Sprøjtegifte Oprensning Risikovurdering Chlorede opløsningsmidler

Poul L. Bjerg arbejder med risikovurdering af forurenede grunde og udvikling af bæredygtige metoder til oprensning af forurenet jord og grundvand. Han har i det seneste år også arbejdet med risikovurdering af overfladevand i forhold til punktkilder og diffuse kilder, samt helhedsorienteret management af vandressourcen. Han har ledet en lang række forsknings- og udviklingsprojekter inden for oprensning af forurenede grunde. Der har været særlig fokus på grundvandsforurening fra lossepladser, chlorerede opløsningsmidler, pesticider og PFAS.  Poul L. Bjerg har en omfattende videnskabelig produktion og har publiceret mere end 140 artikler i velansete tidsskrifter. Han er civilingeniør (1987), PhD i miljøteknologi (1992) og fra 2002 professor i miljøgeokemi. Han er redaktør for fagtidsskriftet Vand&Jord. Poul L. Bjerg har tidligere været stedfortrædende institutleder (1998-2005) og sektionsleder for  Water Resources Engineering sektionen i perioden 2011-2018. Poul L. Bjerg beklædte fra  2018-2022 posten som studieleder for bachelorprogrammet "Miljøteknologi" på DTU Miljø/DTU Sustain.