>

Peter Stanley Jørgensen

Seniorforsker

Peter Stanley Jørgensen

Institut for Energikonvertering og -lagring

Fysikvej

Bygning 310 Rum 434

2800 Kgs. Lyngby

Danmark

psjq@dtu.dk

0000-0001-8686-232X