>

Ole Mejlhede Jensen

Professor

Ole Mejlhede Jensen

Institut for Miljø- og Ressourceteknologi

Brovej

Bygning 118 Rum 060

2800 Kgs. Lyngby

Danmark

45251863

omje@dtu.dk

0000-0001-8111-1797

Byggematerialer Beton Materialefysik cement

Mit interesseområde omhandler bredt byggematerialer og deres materialefysiske egenskaber. Mine forskningsaktiviteter omfatter følgende emner: - deformationsstabilitet (svind og revnedannelse) af beton - curing (efterbehandling) af beton - ultra-højstyrkebetoner - hydratiseringskinetik, dvs. hærdereaktioner i betoner - selvudtørring af beton