>

Gunner Chr. Larsen

Seniorforsker

Gunner Chr. Larsen

Institut for Vind og Energisystemer

DTU Wind Turbine Design Division (WTD), DTU Vindenergi REC

Bygning 114 Rum S28

dk

46775056

46775056

gula@dtu.dk

0000-0002-6482-8208