>

Paw Dalgaard

Professor

Paw Dalgaard

DTU Fødevareinstituttet

Forskningsgruppen for Fødevaremikrobiologi og Hygiejne

Henrik Dams Allé

Bygning 204 Rum 066

2800 Kgs. Lyngby

Danmark

45252566

pada@food.dtu.dk

Paw Dalgaard

0000-0002-9147-1232

Listeria monocytogenes Mikrobiologisk kvalitet og sikkerhed Histamin og biogene aminer Prædiktiv mikrobiologi Mælkesyrebakterier Photobacterium phosphoreum

Paw Dalgaard er professor prædiktiv fødevare-mikrobiologi. Han arbejder med mikrobiologisk kvalitet og sikkerhed af ferske og letkonserveterde fødevarer. Formålet med forskningen er at opnå forståelse af den kvantitative mikrobielle økologi i fødevarer samt at udnytte denne viden til udvikling af nye metoder vedr. fastsættelse, forudsigelse og forbedring af produkternes sikkerhed og holdbarhed. Computer programmet Food Spoilage & Safety Predictor (FSSP) er udviklet til at lette formidling og anvendelse af gruppens forskningsresultater.