>

Solbritt Christiansen

Lektor, Civ ing

Solbritt Christiansen

Institut for Ingeniørteknologi og -didaktik

Bygningsteknologi og processer

Lautrupvang 15

Bygning Ballerup Rum S2.44

2750 Ballerup

Danmark

solb@dtu.dk

0000-0003-1723-7357

FaglighedForsyning og miljø: vandforsyning, afløbssystemer, jord- og grundvandsforurening, affaldsplanlægningStudieplanlægning UndervisningsaktiviteterUndervisning i obligatoriske kurser, tilvalgskurser, semesterprojekter og diplomingeniørprojekterVandindvinding, vandværker, vandforsyningAfløbssystemer, bygværker, klimatilpasning, skybrudssikringJord- og grundvandsforurening, afværgeMiljøopgaver i udviklingslande og udlandet InnovationsaktiviteterKlimatilpasningKlimatilpasning i samarbejde med virksomhederGrønne tage og vægge, opbygning af 'Laboratorium for grønne tage' Erhvervserfaring.Rådgivende ingeniørInternt miljøstyringsarbejde Frivilligt arbejdeOrganisationsarbejde med børn og unge i Danmark og EuropaOrganisationsudvikling, også i internationalt perspektivHoldningsarbejdeRepræsentant for Danmark ved FN-forhandlingerModtager af Agnes og Betzy prisen