>

Andrea Roberto Insinga

Tenure Track Adjunkt

Andrea Roberto Insinga

Institut for Energikonvertering og -lagring

Anker Engelunds Vej

Bygning 301 Rum 148

2800 Kgs. Lyngby

Danmark

aroin@dtu.dk

Andrea Roberto Insinga

0000-0002-6981-2635