Netværk

Ved at deltage i en klynge eller et netværk med DTU får din virksomhed adgang til højt specialiseret viden, inspiration og sparring.

DTU er med i en række klynger og netværk, hvor virksomheder, myndigheder og andre vidensinstitutioner mødes og udveksler viden og idéer inden for et specifikt fagområde.

Som deltager i et af DTU’s netværk får din virksomhed del i den nyeste forskningsbaserede viden på en nem og uforpligtende måde. Samtidig giver et netværk dig adgang til dialog, sparring og idéudvikling med både forskere fra DTU og praktikere fra erhvervsliv og organisationer inden for dit fagområde.

Herunder kan du se en liste over de klynger og netværk, som DTU er med i. Ved at klikke på linkene, kan du læse mere om det enkelte netværk, og hvordan din virksomhed bliver medlem.

Big Science - få kontakt med store europæiske forskningsanlæg (big science anlæg). Big Science Sekretariatet støtter også virksomhederne i forberedelsen til udbud og støtter konsortiedannelse ved matchmaking med konkrete opgaver fra big science faciliteterne. 

Branche- og sektorudviklingsprojekter – samarbejde med brancheorganisationer og virksomhedsklynger om at analysere og skabe overblik over sektorers fremtidige teknologiske behov og muligheder.    

CITIES – har fokus på forskning og innovation, der kan skabe løsninger til integrerede energisystemer i fremtidens intelligente bymiljøer.

CLEAN - er en energi- og miljøklynge, der gennem projekter og samarbejder skaber grøn vækst og innovation. 

Copenhagen Healthtech Cluster - arbejder med sund vækst muligheder på tværs af hospitals- og plejesektorerne.

Copenhagen Spin-outs – Copenhagen Spin-outs skaber levedygtige biotekvirksomheder baseret på offentlig bioteknologisk forskning. 

DTUs alumnenetværk – indgang til en række aktiviteter og netværk for DTUs 40.000 alumner.

FoodNetwork – arbejder for at skabe vækst og udvikling i små og mellemstore fødevarevirksomheder i hele landet.

INBIOM – innovationsnetværk inden for biomasse.

Infinit – innovationsnetværk inden for IT.

InnoByg – innovationsnetværk for bæredygtigt byggeri

inno-MT – innovationsnetværk inden for miljøteknologi.

Innovative løsninger på vandområdet (VIS) - formålet er at øge antallet af innovative små og mellemstore virksomheder (SMV’er) i Region Hovedstaden ved at understøtte udviklingen af nye innovative løsninger inden for vandområdet.

inno-MT – innovationsnetværk inden for miljøteknologi.

InSPIRe Food – platform for forskningsbaseret innovation og problemløsning i fødevareindustrien.

iPower – har fokus på forskning og innovation i skiftet mellemforbrugsdrevet elproduktion til produktions-drevet elektricitet.

MADE – skal styrke produktionen i Danmark gennem konkrete forsknings- og innovationsprojekter, netværksdannelse, uddannelse og som døråbner til internationale forskningsmiljøer.

MTIC - innovationsnetværk som faciliterer vækst i den danske medicoteknologiske branche. 

Odense Robotics – innoverer, udvikler og applikerer robot‐ og automationsteknologier gennem samarbejde og videndeling mellem videninstitutioner og private virksomheder.

Patient@home – forsknings- og innovationsprojekt med fokus på nye teknologier og services til særligt rehabilitering og monitorering i den offentlige danske sundhedssektor.

PlastNet – innovationsnetværk med fokus på at fremme og innovere anvendelsen af plast indenfor og på tværs af brancher.

Smart Innovation - Igennem Smart Innovation udvikler din virksomhed et højteknologisk koncept eller en prototype i tæt samarbejde med forskere, innovationskonsulenter og forretningsrådgivere.

Maritime & Logistics Innovation Denmark - Klyngeorganisation for det maritime erhverv & logistik og arbejder for Danmark som et bæredygtigt og innovativt førende kraftcenter for det maritime erhverv og logistik.

Kontakt

Jonas Orebo Pyndt
Teamleder, Erhvervspartnerskaber
AFRI
22 56 75 79