Netværk og klynger

Ved at deltage i et netværk eller en klynge med DTU får din virksomhed adgang til højt specialiseret viden, inspiration og sparring.

DTU er med i de ti nationale klynger og fire spirende klynger, samt en række netværk, hvor virksomheder, myndigheder og andre vidensinstitutioner mødes og udveksler viden og idéer inden for et specifikt fagområde

Som deltager i et af DTU’s netværk får din virksomhed del i den nyeste forskningsbaserede viden på en nem og uforpligtende måde. Samtidig giver et netværk dig adgang til dialog, sparring og idéudvikling med både forskere fra DTU og praktikere fra erhvervsliv og organisationer inden for dit fagområde.

Herunder kan du se en liste over de klynger og netværk, som DTU er med i. Ved at klikke på linkene, kan du læse mere om det enkelte netværk eller netværk, og hvordan din virksomhed bliver medlem.

Klynger

CenSec – Center for Defense, Space & Security – er den danske erhvervsklynge for stakeholdere inden for forsvars-, rum-, og sikkerhedsindustrien. CenSec har omkring 170 medlemmer bestående af danske og internationale SMVer, større virksomheder, videninsitutioner og forsknings- og teknologiske organisationer.

CLEAN - er Danmarks miljøklynge og vores vision er, at danske virksomheder skal være verdensførende inden for miljøområdet. Vi er innovationsrummet både for jer, som udvikler miljøløsninger og jer, som har behov for at løse miljøudfordringer.

Copenhagen Fintech 

Danish Life Science Cluster

Danish Sound Cluster - er den danske lydbranches tværgående organisation. Som understøtter, at viden og kompetencer fra forsknings- og innovationssystemet bliver bragt i spil i virksomhederne.

DigitalLead - vil skabe Danmarks førende platform for digital innovation til understøttelse af danske virksomheders innovationskraft, vækst og samfundsimpact og dermed medvirke til at fremme Danmark som førende digital nation.

Energy Cluster Denmark - er Danmarks klyngeorganisation for den samlede energisektor. Deres fokus er at sikre, at danske virksomheder og vidensinstitutioner udvikler ny innovation og teknologiske energiløsninger, som verden efterspørger.

Food and Bio Cluster - Food & Bio Cluster Denmark arbejder de for, at den danske fødevare- og bioressourceklynge – også i fremtiden – skal være globalt konkurrencedygtig og anerkendt som verdensførende inden for innovation og bæredygtig udvikling af hele værdikæden.

Lifestyle og Design Cluster - er en national erhvervsklynge inden for design, mode og møbler. De arbejder for at fremme innovation og bæredygtig vækst primært i de små og mellemstore bolig- og beklædningsvirksomheder samt i de relaterede kreative brancher.

MADE – skal styrke produktionen i Danmark gennem konkrete forsknings- og innovationsprojekter, netværksdannelse, uddannelse og som døråbner til internationale forskningsmiljøer. 

Odense Robotics – innoverer, udvikler og applikerer robot‐ og automationsteknologier gennem samarbejde og videndeling mellem videninstitutioner og private virksomheder.

Vision Denmark er erhvervsklyngen for spil, film, TV, animation og XR. De samler økosystemet på tværs af Danmark for at skabe innovation og vækst i den digitale visuelle industri.

WeBuildDenmark - Et nyt samlingspunkt for alle i bygge- og anlægsbranchen, som ønsker viden og samarbejde om innovation, grøn omstilling og ny teknologi.

Netværk

Big Science - få kontakt med store europæiske forskningsanlæg (big science anlæg). Big Science Sekretariatet støtter også virksomhederne i forberedelsen til udbud og støtter konsortiedannelse ved matchmaking med konkrete opgaver fra big science faciliteterne. 

Branche- og sektorudviklingsprojekter – samarbejde med brancheorganisationer og virksomhedsklynger om at analysere og skabe overblik over sektorers fremtidige teknologiske behov og muligheder.    

CITIES – har fokus på forskning og innovation, der kan skabe løsninger til integrerede energisystemer i fremtidens intelligente bymiljøer.

DTUs alumnenetværk – indgang til en række aktiviteter og netværk for DTUs 40.000 alumner.

Kontakt

Jonas Orebo Pyndt

Jonas Orebo Pyndt Teamleder, Erhvervspartnerskaber