Eksamensskema

Reeksamen for kurser i efterårssemestret finder sted i samme periode som den ordinære eksamen i maj. Reeksamensdagen er givet i tabellen. Hvis et kursus udbydes både efterår og forår, finder reeksamen for efterårets kursusforløb sted sammen med forårets ordinære eksamen. Bemærk, at skemaplaceringen for forårets kursus kan være anderledes end efterårsversionen.

Du kan finde lokaleoversigt og tider for dine skriftlige eksaminer på www.eksamensplan.dtu.dk en uge inden, eksamensperioden begynder.  

Ordinær sommereksamen og reeksamen maj - juni 2024
 Dato Eksamensplacering/kursusnummer  Frist for karaktergivning
 8/5 2024  F1-A og E1-A   11/6 2024
13/5 2024 01002, 01004, 01005, 01006, 01015, 01016, 01025, 01034, 01035
 12/6 2024
14/5 2024 F1-B og E1-B
 13/6 2024
15/5 2024 F2-A og E2-A 
 14/6 2024
16/5 2024  F2-B og E2-B
 17/6 2024
17/5 2024  F3-A og E3-A 
 18/6 2024
21/5 2024  F3-B og E3-B          19/6 2024
22/5 2024  F4-A og E4-A
 20/6 2024
23/5 2024  01915, 01920, 10018, 10020, 10022, 10024, 10050, 10054, 10060, 10063, 10916, 10935, 01001 (reeksamen), 01003 (reeksamen), 01005 (reeksamen vinterversion), 01006 (reeksamen vinterversion), 01015 (reeksamen vinterversion), 01016 (reeksamen vinterversion) 
 21/6 2024
24/5 2024  02323, 02402
 24/6 2024
27/5 2024  F4-B og E4-B
 25/6 2024
28/5 2024  F5-A og E5-A
 26/6 2024
29/5 2024 F5-B og E5-B
 27/6 2024
30/5 2024  02002, 02003, 01901, 01910
 28/6 2024
31/5 2024 F7, E7
Reeksamen af 3-ugers kurser fra januar 
 1/7 2024
3/6 2024 Erstatningseksamen 
 2/7 2024
27/6 2024 02323, 02402 (reeksamen)
3-ugers kursus fra juni 
 24/7 2024
29/6 2024 Erstatningseksamen   25/7 2024
Reeksamen og eksamen for 3-ugers kursus i august 2024
 Dato Eksamensplacering/kursusnummer  Frist for karaktergivning
 14/8 2024 Reeksamen af 3-ugers kurser fra juni og juli  11/9 2024
 15/8 2024 F1-A og F1-B  12/9 2024
 16/8 2024 F2-A og F2-B  13/9 2024
 19/8 2024 F3-A og F3-B    16/9 2024
 20/8 2024 F4-A, F4-B og F7   17/9 2024
 21/8 2024 F5-A og F5-B   18/9 2024
 22/8 2024 01002 (reeksamen), 01004 (reeksamen), 01005, 01006, 01015, 01016, 01901, 01910, 10018, 10020, 10022, 10024, 10050, 10054, 10060 (reeksamen), 10063 (reeksamen), 10916             
 19/9 2024
 23/8 2024 01035, 01037, 01920           
3-ugers kursus fra august             
 20/09 2024
 24/8 2024 Erstatningseksamen   20/9 2024