Eksamensskema

Reeksamen for kurser i efterårssemestret finder sted i samme periode som den ordinære eksamen i maj. Reeksamensdagen er givet i tabellen. Hvis et kursus udbydes både efterår og forår, finder reeksamen for efterårets kursusforløb sted sammen med forårets ordinære eksamen. Bemærk, at skemaplaceringen for forårets kursus kan være anderledes end efterårsversionen.

Du kan finde lokaleoversigt og tider for dine skriftlige eksaminer på www.eksamensplan.dtu.dk en uge inden, eksamensperioden begynder.  

Reeksamen og eksamen for 3-ugers kursus i august 2023

Dato

Eksamensplacering/kursusnummer

 Frist for karaktergivning
9/8 2023 Reeksamen af 3-ugers kurser fra juni og juli  6/9 2023
10/8 2023 F1-A og F1-B  7/9 2023
11/8 2023 F2-A ogF2-B  8/9 2023
14/8 2023 F3-A ogF3-B  11/9 2023
15/8 2023 F4-A,F4-B
F7
 12/9 2023
16/8 2023 F5-A ogF5-B  13/9 2023
17/8 2023 01005, 01006, 01015, 01016 01901,10018, 10020, 10022, 10024, 10050, 10054, 10916
 14/9 2023
18/8 2023 01035, 01037, 01920
3-ugers kursus fra august
 15/9 2023
19/8 2023 Erstatningseksamen  15/9 2023

Vintereksamen december 2023 - januar 2024

Dato

Eksamensplacering/kursusnummer

 Frist for karaktergivning
 4/12 2023 E1-A  9/1 2024
 5/12 2023 01001, 01003, 01005, 01006, 01015, 01016, 01025, 01034, 01035, 01037  10/1 2024
 6/12 2023 E1-B  11/1 2024
 7/12 2023 E2-A  12/1 2024
 8/12 2023 E2-B  15/1 2024
 11/12 2023 E3-A  16/1 2024
 12/12 2023 01920, 10060, 10063, 10916, 10935
 17/1 2024
 13/12 2023 E3-B   18/1 2024
 14/12 2023 E4-A
 19/1 2024
 15/12 2023 E4-B  22/1 2024
 16/12 2023 02323, 02402   22/1 2024
 18/12 2023 E5-A  23/1 2024
 19/12 2023 E5-B  24/1 2024
 20/12 2023 01901  25/1 2024
 21/12 2023 E7
Reeksamen af 3-ugers kurser fra august
 26/1 2024
 22/12 2023 Erstatningseksamen  29/1 2024
 19/1 2024 3-ugers kursus fra januar  16/2 2024
 20/1 2024  Erstatningseksamen  16/2 2024

Ordinær sommereksamen og reeksamen maj - juni 2024

Dato

Eksamensplacering/kursusnummer

Frist for karaktergivning 
 13/5 2024 F1-A og E1-A  12/6 2024
 14/5 2024 01002, 01004, 01005, 01006, 01015, 01016, 01025, 01034, 01035  13/6 2024
 15/5 2024 F1-B og E1-B  14/6 2024
 16/5 2024 F2-A og E2-A
 17/6 2024
 17/5 2024 F2-B og E2-B
 18/6 2024
 21/5 2024 F3-A og E3-A  19/6 2024
 22/5 2024 F3-B og E3-B
 20/6 2024
 23/5 2024 F4-A og E4-A
 21/6 2024
 24/5 2024 01910, 01920, 10018, 10020, 10022, 10024,10050, 10054, 10060, 10063, 10916, 10935,01001 (reeksamen), 01003 (reeksamen), 01005 (reeksamen vinterversion), 01006 (reeksamen vinterversion), 01015 (reeksamen vinterversion), 01016 (reeksamen vinterversion)
 24/6 2024
 27/5 2024 02323, 02402 
 25/6 2024
 28/5 2024 F4-B og E4-B  26/6 2024
 29/5 2024 F5-A og E5-A  27/6 2024
 30/5 2024 F5-B og E5-B  28/6 2024
 31/5 2024 01901, 02002, 02003  1/7 2024
 3/6 2024 F7, E7
Reeksamen af 3-ugers kurser fra januar
 2/7 2024
 4/6 2024 Erstatningseksamen  3/7 2024
 27/6 2024 02323, 02402 (reeksamen)
3-ugers kursus fra juni
 25/7 2024
 29/6 2024 Erstatningseksamen  26/7 2024

Reeksamen og eksamen for 3-ugers kursus i august 2024

Dato

Eksamensplacering/kursusnummer

 Frist for karaktergivning
14/8 2024 Reeksamen af 3-ugers kurser fra juni og juli  11/9 2024
15/8 2024 F1-A og F1-B  12/9 2024
16/8 2024 F2-A ogF2-B  13/9 2024
19/8 2024 F3-A ogF3-B  16/9 2024
20/8 2024 F4-A,F4-B
F7
 17/9 2024
21/8 2024 F5-A ogF5-B  18/9 2024
22/8 2024 01002 (reeksamen), 01004 (reeksamen), 01005, 01006, 01015, 01016 01901,10018, 10020, 10022, 10024, 10050, 10054, 10060 (reeksamen), 10063 (reeksamen), 10916
 19/9 2024
23/8 2024 01035, 01037, 01920
3-ugers kursus fra august
 20/9 2024
24/8 2024 Erstatningseksamen  20/9 2024