Eksamensskema sommer 2021 - vinter 2021

Reeksamen for kurser i efterårssemestret finder sted i samme periode som den ordinære eksamen i maj. Reeksamensdagen er givet i tabellen. Hvis et kursus udbydes både efterår og forår, finder reeksamen for efterårets kursusforløb sted sammen med forårets ordinære eksamen. Bemærk, at skemaplaceringen for forårets kursus kan være anderledes end efterårsversionen.

Du kan finde lokaleoversigt og tider for dine skriftlige eksaminer på www.eksamensplan.dtu.dk en uge inden, eksamensperioden begynder.

Reeksamen og eksamen for 3-ugers kursus i august 2021
 Dato Eksamensplacering/kursusnummer 
 11/8 2021 Reeksamen af 3-ugers kurser fra juni og juli 
 12/8 2021

F1-A og F1-B

 13/8 2021 F2-A og F2-B
 16/8 2021 F3-A og F3-B
 17/8 2021 F4-A, F4-B og 7
 18/8 2021 F5-A og F5-B
 19/8 2021 01005, 01006, 01015, 01016 01901, 10018, 10020, 10022, 10024, 10050, 10054, 10916              
 20/8 2021 01035, 01037, 01920           
3-ugers kursus fra august              
 21/8 2021 Erstatningseksamen 
Vintereksamen 2021
Dato Eksamensplacering/kursusnummer
5/12 2021 01005, 01006, 01015, 01016, 01025, 01034, 01035, 02393
6/12 2021 E1-A
7/12 2021 E1-B
8/12 2021 E2-A
9/12 2021 E2-B
10/12 2021 E3-A 
11/12 2021 01920, 10916, 10935
13/12 2021 E3-B
14/12 2021 E4-A
15/12 2021 E4-B
16/12 2021 E5-A
17/12 2021 E5-B
18/12 2021 02323, 02402
20/12 2021 01901
21/12 2021 E7
Reeksamen af 3-ugers kurser fra august
22/12 2021 Erstatningseksamen
Sidste dag i 3-ugers perioden 3-ugers kursus fra januar
22/1 2022 Erstatningseksamen