Eksamensskema sommer 2020

Reeksamen for kurser i efterårssemestret finder sted i samme periode som den ordinære eksamen i maj. Reeksamensdagen er givet i tabellen. Hvis et kursus udbydes både efterår og forår, finder reeksamen for efterårets kursusforløb sted sammen med forårets ordinære eksamen. Bemærk, at skemaplaceringen for forårets kursus kan være anderledes end efterårsversionen.

Du kan finde lokaleoversigt og tider for dine skriftlige eksaminer på www.eksamensplan.dtu.dk en uge inden, eksamensperioden begynder.

Ordinær sommereksamen og reeksamen maj - juni 2020
 Dato Eksamensplacering/kursusnummer 
13/5 2020 01005, 01006, 01015, 01016, 01025, 01034, 01035, 02393
14/5 2020 F1-A, E1-A
15/5 2020 F1-B og E1-B 
16/5 2020 01920, 10018, 10020, 10022, 10024, 10050, 10054, 10916, 10935, 01005 (reeksamen vinterversion), 01006 (reeksamen vinterversion), 01015 (reeksamen vinterversion), 01016 (reeksamen vinterversion)
17/5 2020 02323, 02402
18/5 2020 F2-A og E2-A            
19/5 2020 F2-B og E2-B
20/5 2020 F3-A og E3-A
25/5 2020 F3-B og E3-B  
26/5 2020 F4-A og E4-A
27/5 2020 F4-B og E4-B  
28/5 2020 F5-A og E5-A 
29/5 2020 F5-B og E5-B
2/6 2020 01901
3/6 2020  F7
Reeksamen E7
Reeksamen af 3-ugers kurser fra januar 
6/6 2020  Erstatningseksamen 
Sidste dag i 3-ugers perioden 02323, 02402 
3-ugers kursus fra juni 
 27/6 2020  Erstatningseksamen
Reeksamen og eksamen for 3-ugers kursus i august 2020
 Dato Eksamensplacering/kursusnummer 
 12/8 2020 Reeksamen af 3-ugers kurser fra juni og juli 
 13/8 2020

F1-A = formiddag
F1-B = eftermiddag 
7 = aften

 14/8 2020 F2-A = formiddag
F2-B = eftermiddag 
 
 17/8 2020 F3-A = formiddag
F3-B = eftermiddag 
 
 18/8 2020 F4-A = formiddag
F4-B = eftermiddag 
 19/8 2020 Formiddag:
F5-A
Eftermiddag:
F5-B
 20/8 2020 Formiddag:
10018, 10020, 10022, 10024, 10050, 10054, 10916              

Eftermiddag:
01005, 01006, 01015, 01016 01901
 21/8 2020 Formiddag:
01035, 01037, 01920           
Eftermiddag:
3-ugers kursus fra august              
 22/8 2020 Erstatningseksamen