Eksamensskema vinter 2021 - sommer 2022

Reeksamen for kurser i efterårssemestret finder sted i samme periode som den ordinære eksamen i maj. Reeksamensdagen er givet i tabellen. Hvis et kursus udbydes både efterår og forår, finder reeksamen for efterårets kursusforløb sted sammen med forårets ordinære eksamen. Bemærk, at skemaplaceringen for forårets kursus kan være anderledes end efterårsversionen.

Du kan finde lokaleoversigt og tider for dine skriftlige eksaminer på www.eksamensplan.dtu.dk en uge inden, eksamensperioden begynder.

Vintereksamen december 2021 - januar 2022
 Dato Eksamensplacering/kursusnummer 
 5/12 2021 01005, 01006, 01015, 01016, 01025, 01034, 01035, 01037
 6/12 2021 E1-A 
 7/12 2021 E1-B
 8/12 2021 E2-A
 9/12 2021 E2-B 
 10/12 2021 E3-A 
 11/12 2021 01920, 10916, 10935
 13/12 2021 E3-B 
 14/12 2021 E4-A
 15/12 2021 E4-B 
 16/12 2021 E5-A 
 17/12 2021 E5-B 
 18/12 2021 02323, 02402 
 20/12 2021 01901 
 21/12 2021 E7
Reeksamen af 3-ugers kursus fra august
 22/12 2021 Erstatningseksamen 
Sidste dag i 3-ugers perioden 3-ugers kursus fra januar 
22/1 2022  Erstatningseksamen 
Ordinær sommereksamen og reeksamen maj - juni 2022
 Dato Eksamensplacering/kursusnummer 
10/5 2022 F1-A og E1-A  
11/5 2022  01005, 01006, 01015, 01016, 01025, 01034, 01035
12/5 2022  F1-B og E1-B
16/5 2022   F2-A og E2-A 
17/5 2022   F2-B og E2-B 
18/5 2022   F3-A og E3-A            
19/5 2022   F3-B og E3-B
20/5 2022   F4-A og E4-A
21/5 2022 

01920, 10018, 10020, 10022, 10024, 10050, 10054, 10916, 10935, 01005 (reeksamen vinterversion), 01006 (reeksamen vinterversion), 01015 (reeksamen vinterversion), 01016 (reeksamen vinterversion) 

22/5 2022  02323, 02402
23/5 2022  F4-B og E4-B
24/5 2022 F5-A og E5-A
25/5 2022  F5-B og E5-B
30/5 2022  01901
31/5 2022 F7
Reeksamen af 3-ugers kurser fra januar
1/6 2022 Erstatningseksamen 
23/6 2022 02323, 02402 (reeksamen)
3-ugers kursus fra juni 
25/6 2022  Erstatningseksamen 
Reeksamen og eksamen for 3-ugers kursus i august 2022
 Dato Eksamensplacering/kursusnummer 
 10/8 2022 Reeksamen af 3-ugers kurser fra juni og juli
 11/8 2022 F1-A og F1-B
 12/8 2022 F2-A og F2-B
 15/8 2022 F3-A og F3-B  
 16/8 2022 F4-A, F4-B
F7 
 17/8 2022 F5-A og F5-B 
 18/8 2022 01005, 01006, 01015, 01016 01901, 10018, 10020, 10022, 10024, 10050, 10054, 10916             
 19/8 2022 01035, 01037, 01920           
3-ugers kursus fra august             
 20/8 2022 Erstatningseksamen