Eksamensskema

Reeksamen for kurser i efterårssemestret finder sted i samme periode som den ordinære eksamen i maj. Reeksamensdagen er givet i tabellen. Hvis et kursus udbydes både efterår og forår, finder reeksamen for efterårets kursusforløb sted sammen med forårets ordinære eksamen. Bemærk, at skemaplaceringen for forårets kursus kan være anderledes end efterårsversionen.

Du kan finde lokaleoversigt og tider for dine skriftlige eksaminer på www.eksamensplan.dtu.dk en uge inden, eksamensperioden begynder.  

Ordinær sommereksamen og reeksamen maj - juni 2024
 Dato Eksamensplacering/kursusnummer  Frist for karaktergivning
 8/5 2024  F1-A og E1-A   11/6 2024
13/5 2024 01002, 01004, 01005, 01006, 01015, 01016, 01025, 01034, 01035
 12/6 2024
14/5 2024 F1-B og E1-B
 13/6 2024
15/5 2024 F2-A og E2-A 
 14/6 2024
16/5 2024  F2-B og E2-B
 17/6 2024
17/5 2024  F3-A og E3-A 
 18/6 2024
21/5 2024  F3-B og E3-B          19/6 2024
22/5 2024  F4-A og E4-A
 20/6 2024
23/5 2024  01915, 01920, 10018, 10020, 10022, 10024, 10050, 10054, 10060, 10063, 10916, 10935, 01001 (reeksamen), 01003 (reeksamen), 01005 (reeksamen vinterversion), 01006 (reeksamen vinterversion), 01015 (reeksamen vinterversion), 01016 (reeksamen vinterversion) 
 21/6 2024
24/5 2024  02323, 02402
 24/6 2024
27/5 2024  F4-B og E4-B
 25/6 2024
28/5 2024  F5-A og E5-A
 26/6 2024
29/5 2024 F5-B og E5-B
 27/6 2024
30/5 2024  01901, 01910, 02002, 02003, 02631 (reeksamen), 02633 (reeksamen)
 28/6 2024
31/5 2024 F7, E7
Reeksamen af 3-ugers kurser fra januar 
 1/7 2024
3/6 2024 Erstatningseksamen for eksamen afholdt 8/5-31/5 2024
 2/7 2024
26/6 2024

02323 (reeksamen), 02402 (reeksamen)
3-ugers kursus fra juni

 24/7 2024
27/6 2024 Erstatningseksamen for 3-ugers kurser fra juni 2024   25/7 2024
Reeksamen og eksamen for 3-ugers kursus i august 2024
 Dato Eksamensplacering/kursusnummer  Frist for karaktergivning
 14/8 2024 Reeksamen af 3-ugers kurser fra juni og juli  11/9 2024
 15/8 2024 F1-A og F1-B  12/9 2024
 16/8 2024 F2-A og F2-B  13/9 2024
 19/8 2024 F3-A og F3-B    16/9 2024
 20/8 2024 F4-A, F4-B og F7   17/9 2024
 21/8 2024 F5-A og F5-B   18/9 2024
 22/8 2024 01002 (reeksamen), 01004 (reeksamen), 01005, 01006, 01015, 01016, 01901, 01910, 10018, 10020, 10022, 10024, 10050, 10054, 10916             
 19/9 2024
 23/8 2024 01035, 01037, 01920           
3-ugers kursus fra august             
 20/09 2024
 24/8 2024 Erstatningseksamen  20/9 2024
Vintereksamen december 2024 - januar 2025
 Dato Eksamensplacering/kursusnummer  Frist for karaktergivning
 7/12 2024 E1-A  14/1 2025
 8/12 2024 01001, 01003, 01005, 01006, 01015, 01016, 01025, 01034, 01035, 01037  14/1 2025
 9/12 2024 E1-B  15/1 2025
 10/12 2024 E2-A    16/1 2025
 11/12 2024 E2-B  17/1 2025
 12/12 2024 E3-A  20/1 2025
 13/12 2024 E3-B             
 21/1 2025
 14/12 2024 01915, 01920, 10060, 10063, 10916, 10935               21/1 2025
 15/12 2024 01901, 02323, 02402  21/1 2025
 16/12 2024  E4-A  22/1 2025
 17/12 2024  E4-B  23/1 2025
 18/12 2024  E5-A  24/1 2025
 19/12 2024  E5-B  27/1 2025
 20/12 2024  02002, 02003, 02450  28/1 2025
 21/12 2024  E-7
 Reeksamen af 3-ugers kursus fra august
 28/1 2025
 23/12 2024  Erstatningseksamen for eksaminer afholdt 7/12-21/12 2024  29/1 2025
 24/1 2025  3-ugers kursus fra januar  21/2 2025
 25/1 2025  Erstatningseksamen for 3-ugers kurser januar 2025  21/2 2025