Chipteknologi

Virksomheder står i kø til chipproduktion i renrum

DTU vil fordoble renrummet til chipproduktion i Nationalt Center for Nanofabrikation og -karakterisering for at give plads til forskning og produktion.

Renrummet i DTU Nanolab
 

Fremstilling af nano- og mikrochips stiller krav om et produktionsmiljø frit for partikler og støv. Faciliteter, der lever op til disse ekstremt høje standarder, findes normalt kun i industrien og store organisationer, men som noget unikt findes de også på DTU i Det Nationale Center for Nanofabrikation og -karakterisering, som er en af de største universitetsejede renrumsfaciliteter i Europa.

DTU Nanolab råder over avanceret teknisk udstyr og er et af de få universiteter med et ISO 9001-certificeret kvalitetsstyringssystem for et renrum. Ved hjælp af DTU Nanolabs faciliteter kan man gå fra forskning direkte til industriel produktion. DTU er åben for virksomheder, som kan udvikle, prototype og modne deres produkter i renrummet.

Robotdrevet wafer-håndtering garanterer høj gennemstrømning og dermed hurtig skalering til små serieproduktioner. Og den avancerede Dyb UV-stepper er udstyr, der kun er tilgængeligt på ganske få universiteter verden over. Et af dem er EPFL i Schweiz, som er en af DTU´s partnere i EuroTech Universities Alliance.

Mikrochip er blevet en nøgleteknologi i det digitale samfund. Danmark har brug for stærke forskningsmiljøer og storskala renrum til chipproduktion for at kunne udvikle fremtidens nano- og mikrochip. Læs DTU´s tema om chipteknologi.