Energi

Har vi plads til bæredygtighed i energikrisen?

Danmark har et særligt ansvar for at levere løsninger, der kan skaleres, og give reelle bidrag til en omstilling af verden til bæredygtighed, mener Michael Hauschild, professor på DTU.

Michael Zwicky Hauschild
 
Bruger naturens tålegrænser som målestok for, hvor meget vi kan tillade, at vores produkter og handlinger belaster klima og miljø.
Tålegrænserne definerer et råderum, og vi har kun planetens samlede råderum til vores aktiviteter. Inden for dette råderum skal vi alle have mad, rent vand, husly, transport osv.Ved at tildele aktiviteter deres del af råderummet får vi et indtryk af, hvornår det overskrides, og hvor effektive vi skal være til at udføre aktiviteten, før det er godt nok.

Tema

Europa befinder sig i en energikrise. Mangel på gas og strøm har sat fokus på, hvordan vi kan reducere vores energiforbrug og udvikle nye teknologier, der kan bidrage til en sikker og effektiv energiforsyning i fremtiden.

Læs mere i DTU’s tema om energi – forsyningssikkerhed og effektivitet.