Energi

Hvornår bliver Power-to-X til noget?

Udviklingen af Power-to-X, hvor strøm fra vedvarende energikilder omdannes til brint eller andre grønne brændsler, er allerede nået langt, men der går et par år, før der bliver produktion i større skala.

Henrik Lund Frandsen
Professor Henrik Lund Frandsen vurderer, at vi kan producere tilstrækkeligt grønt flybrændstof til at dække indenrigstransporten i 2025

I øjeblikket befinder Europa sig i en energikrise. Mangel på gas og strøm har sat fokus på, hvordan vi kan reducere vores energiforbrug og udvikle nye teknologier, der kan bidrage til en sikker og effektiv energiforsyning i fremtiden.

Læs mere i DTU’s tema om energi – forsyningssikkerhed og effektivitet.

Kontakt

Henrik Lund Frandsen

Henrik Lund Frandsen Professor Institut for Energikonvertering og -lagring Mobil: 93 51 16 18?