Energi

Opgraderet biogas skal afløse naturgas

Naturgasnettet i Danmark vil om få år forsyne Danmark med både metan produceret fra biogas og med brint fra Power-to-X anlæg, vurderer lektor på DTU Philip Fosbøl.

Philip Fosbøl lektor på DTU forsker i teknologi til at opgradere biogas, så CO2 og uønskede stoffer som svovl bliver fjernet før anvendelse.
”I fremtiden vil en blanding af metan og brint flyde i naturgasnettet,” siger lektor på DTU Philip Fosbøl.

I øjeblikket befinder Europa sig i en energikrise. Mangel på gas og strøm har sat fokus på, hvordan vi kan reducere vores energiforbrug og udvikle nye teknologier, der kan bidrage til en sikker og effektiv energiforsyning i fremtiden.

Læs mere i DTU’s tema om energi – forsyningssikkerhed og effektivitet.