Havet stiger

"Vi kan ikke beskytte alt"

I fremtiden vil de danske kyster blive hårdt ramt af stigende havvand, og det er vi ikke godt nok forberedt på. Derfor efterlyser professor Karsten Arnbjerg-Nielsen en overordnet plan for, hvordan vi skal sikre os mod vandmængderne.

En del af Københavns Befæstning ved Ordrup Krat blev i slutningen af 1800-tallet opført som en enorm voldgrav med kanaler og dæmninger, der kunne oversvømmes i tilfælde af krig. Evnen til at styre oversvømmelser er tilsyneladende gået tabt siden da, mener Karsten Arnbjerg-Nielsen. Foto: Thomas Steen Sørensen
  • Har siden 2008 forsket i klimatilpasning, oversvømmelser og ekstremregn på DTU.
  • Fokuserer især på, hvordan byer kan bruge vand på en mere intelligent måde til at blive mere modstandsdygtige mod klimaekstremer.
  • Deltager i et stort europæisk forskningsprojekt om hydrologi under titlen Panta Rhei, som betyder ’alting flyder’ på oldgræsk.
  • I sin doktorafhandling fra 2020 forsøger han ved hjælp af statistiske modeller at svare på, hvor meget regn vi kan forvente i fremtiden i Danmark, og hvordan vi ruster os til det.