Bæredygtigt campus

DTU’s laboratorier skal både være sikre og bæredygtige

Ventilation i laboratorier, og især udsugning i stinkskabe, er forbundet med et stort energiforbrug. Derfor vil et nyt pilotprojekt teste, om man kan slukke for ventilationen, når der ikke undervises i et laboratorium.

På DTU Kemi vil man afprøve og evaluere, om man kan slukke for stinkskabe i et af undervisningslaboratorierne, når det ikke er i brug for at minimere udgifterne til ventilation.
På DTU Kemi vil man afprøve og evaluere, om man kan slukke for stinkskabe i et af undervisningslaboratorierne, når det ikke er i brug for at minimere udgifterne til ventilation. Foto: DTU
På DTU Kemi vil man afprøve og evaluere, om man kan slukke for stinkskabe i et af undervisningslaboratorierne, når det ikke er i brug for at minimere udgifterne til ventilation.
Erfaringerne fra pilotprojektet kan bruges til at udbrede slukningen af stinkskabe i undervisningslokaler på resten af DTU’s campusser.

Pilotprojekt

Bygning 211 kaldes Danmarks største stinkskab pga. af den samlede volumen af luft, der bliver udskiftet per time i laboratorierne. Stueetagen rummer fire undervisningslaboratorier, mens førstesalens otte laboratorier benyttes af forskere. Anden salen rummer ventilationsanlæg, vakuumpumper og installationer.

Projektet med at slukke for stinkskabene i undervisningslaboratorierne er stadig i undersøgelsesfasen, og Campus Service, DTU Kemi og instituttets arbejdsmiljøorganisation arbejder på at finde den bedste og mest sikre løsning på, hvordan dette skal kunne lade sig gøre.

”Vi er i gang med projektbeskrivelsen og en grundig risikovurdering i et samarbejde mellem DTU Kemi og Campus Service” siger Lene Kuszon, projektleder i Campus Service.

Besparelsen

En beregning viser, at instituttet kan spare op til 5.-7.000 kilowatt timer per stinkskab om året på el og varme, hvis udsugningen slukkes, når der ikke er undervisning. Dette svarer cirka til årsforbruget i et parcelhus per stinkskab.

Erfaringerne fra pilotprojektet kan bruges til at udbrede slukningen af stinkskabe i undervisningslokaler på resten af DTU’s campusser. Det vil være op til de enkelte institutter at vurdere om stinkskabene i deres undervisningslokaler kan slukkes, når de ikke benyttes.

Skal fjerne kemikalier og slukke på en kontakt

Bodil Fliis Holten står bag forslaget om at slukke for stinkskabene, når de ikke er i brug, og DTU Kemi tog fat i Campus Service for undersøge, hvad der er muligt.

”Vores laboranter, som varetager undervisningen og klargør udstyret i laboratorierne, syntes, at det var en god ide,” siger Bodil Fliis Holten.

Løsningen er under udvikling, men kan være en kontakt, hvor der slukkes/tændes for kun stinkskabene i laboratoriet, og det skal være meget tydeligt både i rummet og udenfor at stinkskabene er slukkede.

”Det kan ikke lade sig gøre i vores forskningslaboratorier, men det kan lade sig gøre i vores undervisningslaboratorier, fordi vi som laboranter kan garantere, at stinkskabene i undervisningslokalerne er fri for kemikalier,” siger Bodil Fliis Holten, der er laboratoriechef på DTU Kemi om undervisningslaboratorierne, der bruges af op mod 300 studerende årligt.

Renovering
I forbindelse med renoveringen af Bygning 207, som nu står færdig, og den igangværende renovering af Bygning 206 er der anskaffet mere energieffektive stinkskabe, der automatisk lukker lugen ned, når der ikke er brugere foran.

Renoveringen af laboratorierne følger de nyeste standarder i forhold til energirigtige løsninger, såsom LED-belysning og bevægelsessensorer på lyset, så det slukker automatisk, når der ikke er personer i rummet.

Natsænkning
Pilotprojekt om at nedjustere eller helt slukke for de store husvakuum i Bygning 211 om natten, når der ikke er undervisning i laboratorierne.

Bæredygtigt campus

Vidste du at vi kan reducere vores elforbrug med ca. 10%?
Nøglen til et bæredygtigt energiforbrug på DTU drejer sig om vores vaner. Derfor kan vi alle sammen være med til at spare på energien med få simple råd.

Læs mere på Inside. Hjælp med at spare på energien - DTU Inside

Har du input eller spørgsmål kan du kontakte CAS på saveenergy@dtu.dk

Kontakt