Kvanteteknologi

Kvantesensor til navigation testes i Grønland

Forskere tester kvanteaccelerometer til fremtidig højpræcisions-flynavigation.

Professor René Forsberg (forrest) tester kvantesensoren, som ses i den orange kasse til højre.
Professor René Forsberg (forrest) tester kvantesensoren, som ses i den orange kasse til højre.

Fakta

DTU Space har forsket i og udviklet tyngdekraftmodeller og udviklet og udført luftbårne tyngdekraftundersøgelser på alle syv kontinenter siden 1990’erne. DTU Space udfører også geodætiske undersøgelser i Grønland på vegne af Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur. Luftbårne tyngdemålinger bruges i stigende grad som en integreret del af de moderne vertikale referencesystemer, ’geoiden’, der er grundlag for præcise gps-højdemålinger. Data for Jordens tyngdefelt bruges også til geofysisk eksploration og beregning af præcise satellitbaner, f.eks. til overvågning af ændringer i det globale havniveau med radar.

Fakta

Forskningsprojektet ADEQUADE skal udvikle ny kvanteteknologi til navigation, tyngde- og magnetfeltsmåling samt forbedrede radar- og lasersystemer. Projektet er støttet af Den Europæiske Forsvarsfond, EDF.

Tema

Kvanteteknologi er et område i stærk vækst. Forskerne på DTU arbejder særligt med tre teknologiområder. Det er kvantekommunikation og datasikkerhed, ultrafølsomme kvantesensorer og udvikling af kvantecomputere. Det sker både med grundforskning og udvikling af teknologier, så de kan anvendes af virksomheder og myndigheder, der i stigende omfang har interesse for området.

Læs mere på temasiden om kvanteteknologi.