Grøn omstilling

Vi skal forstå modstanden mod vindmøller og solceller bedre

Vindmøller, solceller og snart Power-to-X-anlæg opsættes over alt i det danske land, men de store anlæg bliver ikke altid godt modtaget af de lokale. Det kan bremse den grønne omstilling, og det er et underbelyst emne i forskningen, ifølge lektor Julia Kirch Kirkegaard fra DTU Wind.

Portræt af Julia Kirch Kirkegaard foran en vindmølle i gråvejr
Julia Kirch Kirkegaard er lektor på DTU Wind og har været med til at etablere en multidisciplinær sektion, som skal klæde ingeniører bedre på til at forstå den komplekse virkelighed, som møder teknologierne i den grønne omstilling. Foto: Frida Gregersen

Fakta

  • Lektor på DTU Wind med en baggrund i bl.a. organisationssociologi og Science & Technology Studies.
  • Har for nylig udgivet en artikel i Nature Energy, der bringer et samfundsfagligt perspektiv på de store udfordringer inden for vindenergi.
  • Har været central i etableringen af en ny multidisciplinær sektion siden sin ansættelse på DTU i 2015. I 2020 blev Section for Society, Market & Policy (SMP) på DTU Wind etableret med forskere fra felter som sociologi, antropologi, geografi, og økonomi for bedre at forstå transitionen til vedvarende energi.
  • Principal Investigator i Co-Green-projektet om kontroverser med casen om vindmøllestøj.

Kontakt

Julia Kirch Kirkegaard

Julia Kirch Kirkegaard Lektor Institut for Vind og Energisystemer Mobil: 93511431