Kunstig intelligens

DTU åbner for brug af kunstig intelligens i undervisning

Kunstig intelligens - Artificial Intelligence, AI, er en del af ingeniørers arbejdsfelt og skal indgå mere systematisk i undervisningen og på længere sigt ved eksaminer på DTU.

DTU's beslutning om at åbne for mere systematisk brug af AI kan gøre undervisningen mere individuel og føre til nye pædagogiske tilgange.
 

Fakta

Opmærksomhedspunkter til studerende om brug af AI

Det skal tydeligt oplyses, hvis noget i en aflevering ikke er dit eget produkt. Gør du ikke det, betragtes det som eksamenssnyd, jf. DTU’s æreskodeks, regler for god akademisk praksis og eksamenssnyd.

  • AI kan generere output, som er unøjagtigt eller forkert. AI- er kun et hjælpemiddel. Du er selv garant for kvaliteten i dit arbejde og for, at det, du afleverer, er korrekt
  • AI-genereret output kan indeholde materiale med copyright, uden at det fremgår. Det er dit ansvar at sikre, at du ikke overtræder ophavsrettigheder.
  • AI kan være biased og trænet ud fra særlige holdninger. Du skal derfor altid forholde dig kritisk til dens output.
  • AI genbruger den information, som du føder ind. Derfor skal du undgå at give følsomme oplysninger.
  • Eksamen med ’Alle hjælpemidler, dog ikke internetadgang’ betyder, at du ikke må anvende AI.