Innovation

DTU sender 60 millioner efter klimateknologiske opfindelser

Et overskud på 60 mio. kr. fra det DTU-baserede venturehus PreSeed Ventures gives videre til et nyt funding-initiativ kaldet DTU Earthbound. Initiativet skal udelukkende støtte klimateknologiske opfindelser.

Forsker og stifter Abhay Shivayogimath (tv) og forretningsudvikler Morten Hald fra startup-virksomheden 2D har fået hjælp og finansiering af DTU Earthbound til at kommercialisere virksomhedens idé, som kan forbedre levetiden for batterier, solceller og brændselsceller. Foto: Theis Bothman

fakta

DTU Earthbound er en klimateknologisk katalysator, der nærer deep tech videnskab, matcher forskere med anerkendteværksættere og udklækker tidlige startups, der bekæmper klimaforandringer.

DTU Earthbound blev officielt lanceret i april 2024 og tilbyder programmer og ressourcer inden for venturebuilding til forskere og studerende bag deep techklimaopfindelser. På baggrund af deres forskning ønsker de hjælp til at udvikle en virksomhed eller kommercielle løsninger.

DTU Earthbound opererer på en bevilling givet af det DTU-baserede venturehus, PreSeed Ventures, til acceleration af videnskabsbaseret innovation. Tilskud og stipendier er almennyttige.

Fakta

Innovation på DTU foregår – ligesom forskningen – primært i de faglige miljøer på universitetets institutter og centre. Derudover har DTU en række særlige aktører, der understøtter et veludviklet innovationsøkosystem. Blandt disse aktører er:

  • DTU Skylab - en innovationshub - et mødested for studerende, forskere og eksterne samarbejdspartnere. DTU Skylab tilbyder forskellige ressourcer og faciliteter for at fremme innovation blandt forskere og studerende på tværs af DTU i samarbejde med virksomheder, organisationer og andre universiteter.

  • DTU Entrepreneurship - et center, hvor der udføres forskning og undervisning i iværksætteri. Centeret udvikler i tæt samarbejde med virksomheder og erhvervslivet praksisorienterede uddannelsesprogrammer og kurser i iværksætteri.

  • DTU Earthbound - funding-initiativ, hvor overskud fra Preseed Ventures kanaliseres ud i innovationsøkosystemet og finansierer forskningsbaserede klimateknologiske opfindelser gennem grants til forskere og studerende.

  • PreSeed Ventures - et venturehus, forankret på DTU, er missionen at bane vejen for iværksættere, der bygger virksomheder, som skaber forandring. PreSeed Ventures omfatter PSV Foundry, PSV Lab og de to unikke venturefonde, PSV Tech og PSV DeepTech, arbejder venturehuset for at udfordre eksisterende metoder og modeller for at maksimere indflydelse for både virksomheder og investeringer.

  • DTU Science Park - en af Europas største og førende communities for deep tech-virksomheder. I DTU Science Park udføres internationalt anerkendte vækstprogrammer for startups, og der tilbydes faciliteter og services, der skaber optimale betingelser for vækst. Her tilbydes adgang til mentorer, forretningsudviklere, tekniske rådgivere, investorer, accelerationsprogrammer, fundraising og DTU. Alt uundværligt for overlevelse, udvikling og vækst af deep tech-virksomheder.

Kontakt

Marianne Thellersen

Marianne Thellersen Koncerndirektør for Innovation og Entrepreneurskab Mobil: 40 51 44 10