Elbiler

Behovet for ladestandere til elbiler eksploderer

Hvis Danmark skal nå målet om en million elbiler på vejene i 2030, så er antallet af ladestandere nødt til at følge med. DTU har lavet et beregningsværktøj til byer og kommuner, der viser, hvor mange ladestander der bliver brug for fremover.

Elbil til opladning
Foto: Colourbox

FUSE er finansieret gennem EUDP (Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram) og foregår i samarbejde mellem DTU, Frederiksberg Kommune, COWI, Spirii, Dansk e-Mobilitet, Elbilforeningen, Electricity Maps og Radius Elnet.

Projektet finder sted i Frederiksberg Kommune fra 2020 til starten af 2024 og skal undersøge, hvordan ladeinfrastrukturen kan understøtte en massiv omstilling til elektrisk transport og analysere behovet for investeringer i udbygningen af infrastrukturen.

Ladepunktsberegneren er udviklet af DTU, Hybrid Greentech, Dansk e-Mobility og COWI og kan frit benyttes af kommuner og byer. Beregningsmetoden er udviklet af Hybrid Greentech og data er leveret af Transportvaneundersøgelsen, Danmarks Statistik, en dansk ladeoperatør og Energistyrelsen.

Værktøjet kan findes her.

Se mere på www.fuse-project.dk 

Europa befinder sig i en energikrise. Mangel på gas og strøm har sat fokus på, hvordan vi kan reducere vores energiforbrug og udvikle nye teknologier, der kan bidrage til en sikker og effektiv energiforsyning i fremtiden.

Læs mere i DTU’s tema om energi – forsyningssikkerhed og effektivitet.

Kontakt

Peter Bach Andersen

Peter Bach Andersen Seniorforsker Institut for Vind og Energisystemer Telefon: 45253524