Grøn omstilling

Fremtidens ”Power-to-Xperts” kan bane vejen for nyt dansk erhvervseventyr

Der bliver et kæmpe behov for at uddanne fremtidens eksperter inden for Power-to-X og derfor satser pionercentret CAPeX stort på at accelerere processen ved at uddanne mere end 100 ph.d.’er og postdocer og give dem adgang til verdens førende forskere og udstyr inden for området.

Tejs Vegge og Frede Blaabjerg fra CAPeX-pionercentret står i et laboratorie
De bedste materialer som i dag bruges i elektrolyse i Power-to-X-anlæg er baseret på sjældne platinmetaller, som ikke tilnærmelsesvis findes i de mængder, der er behov for og CAPeX skal bl.a. være med til at finde mere bæredygtige og skalerbare alternativer. Og det kræver uddannelse af flere kloge hoveder som Tejs Vegge (th.) og Frede Blaabjerg, der står i spidsen for pionercentret. Foto: Bax Lindhardt

Globalt laboratorie

 CAPeX-centret er forankret i Danmark, men et tæt samarbejde med de internationale universiteter – Stanford University, University of Toronto og Utrecht University – kan være med til for alvor at sætte turbo på udviklingen. Her kan CAPeX’s forskere såvel som deltagere på CAPeX Academy nemlig få enestående adgang til udstyr og ekspertise i både Danmark og udlandet.

”Vi kan udnytte hinandens infrastruktur og kompetencer på en ny måde. Nogle af vores dygtige postdocer kan for eksempel laver programmer, der kan styre en synteserobot, der står i et andet land, der laver nogle materialer, som en gruppe fra et tredje land eller laboratorie kan analysere dataene på og benytte til at komme med nye forudsigelser,” siger Tejs Vegge.

Et af målene med CAPeX-centret er, at accelerere udviklingen af materialer inden for Power-to-X, så det går 5-10 gange hurtigere, og netop den tilgang kan også speede tilegnelsen af viden op.

”Det gør, at du lige pludselig har et globalt laboratorie og et utal af teknikker til rådighed, som man ikke har i noget laboratorie i verden,” siger Tejs Vegge.

”Det giver mulighed for at uddanne sig som forsker eller senere hen industriel frontrunner, så hurtigt som muligt. De unge forskere får mulighed for at få løftet deres idé op på et plan, hvor den kan accelereres af de bedste forskere og den bedste infrastruktur langt hurtigere, end man typisk kan.”

Længere ophold på internationalt universitet

Når det kommer til den grønne omstilling, er det vigtigt, at løsningerne retter blikket ud over Danmarks grænser. Selv hvis vi her i landet udbygger produktionen af den grønne strøm, vi forbruger, så er det på globalt plan en forsvindende lille del af den udfordring, vi skal løse. Derfor er det globale udsyn indtænkt i CAPeX Academy, hvor mindst halvdelen af ph.d.’erne og postdocerne vil være tilknyttet et fellowship-program, hvor de får et længerevarende ophold hos et af de internationale samarbejdsuniversiteter.

”Hvis man som ph.d. eller postdoc kommer med sine egne penge og sit eget projekt og er der i nogle få uger, så bliver man ofte ikke en integreret del af forskningen. Men hvis man er der lang tid nok til at indgå i den daglige rutine og har en medvejleder hos den internationale vært, så får man en anden dynamik,” siger Tejs Vegge.

Derudover vil de udenlandske partneruniversiteter også sende ph.d.’er og postdocer til Danmark på udvekslingsophold og det ser Padraic Foley fra University of Toronto frem til. Han er direktør for strategi og partnerskaber på universitetets globale initiativ Acceleration Consortium og er sikker på, at deres forskere og studerende kan udvide deres kompetencer og lære fra de danske partnere.

”Uddannelsen af fremtidens førende forskere inden for autonome materialer er stærkt afhængig af, at de får adgang til et globalt netværk af eksperter. Initiativer som CAPeX og Acceleration Consortiums fellowship-program giver en unik mulighed for at etablere og pleje disse forbindelser, hvor vores ph.d.’er og postdocer kan bruge længere tid i udlandet og tage nye digitale kompetencer med sig tilbage,” siger han.

Det forventes, at de første CAPeX ph.d.- og postdoc-stillinger vil blive annonceret snart med forventet start i løbet af 2023 og derefter vil ansættelsen foregå løbende. Alle stillingerne vil være forankret på et af de danske universiteter.

Fakta

CAPeX står for ’Pioneer Center for Accelerating P2X Materials Discovery’ og pionercentret skal sætte strøm til opfindelsen af nye materialer til brug i Power-to-X-anlæg, som bliver fuldstændig afgørende for, at den grønne strøm fra de nye energiøer samt eksisterende vindmøller og solcelleparker for alvor kan integreres i samfundet.

Centret drives i et samarbejde mellem Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og Aalborg Universitet (AAU), og placeres i et nyt tværfagligt Climate Challenge Laboratory på DTU. Her vil forskere fra DTU, AAU, Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Syddansk Universitet skabe et banebrydende tværfagligt miljø for Power-to-X-teknologi i samarbejde med internationale partnere fra Stanford University, Utrecht University og University of Toronto.

Fem danske fonde – Uddannelses- og Forskningsministeriet, Danmarks Grundforskningsfond, Carlsbergfondet, Lundbeckfonden, Novo Nordisk Fonden og VILLUM FONDEN – har til sammen givet 300 mio. kr. til etableringen af CAPeX.

Læs mere om CAPeX