CO2-fangst

CO2 skal være ressource i stedet for problem

Ny stor forskningsindsats fra partnerskabet INNO-CCUS skal bidrage til at nå Danmarks ambitiøse klimamål. Partnerskabet skal sikre effektiv fangst og lagring af CO2, samt udvikle metoder til at genbruge CO2 som byggesten til nye materialer.

CO2

CO2-fangst

 • Morten Stage, chef for CCS i TotalEnergies, formand
 • Erling H. Stenby, professor og direktør på DTU Kemi, næstformand
 • Mette Lind Fürstnow, Senior Director, Head of Innovation, Nature Energy
 • Jesper Ahrenfeldt, Chief Engineer, Stiesdal SkyClean
 • Bjørn Kofod, Product Manager, Pentair
 • Jesper Sand Damtoft, Group Sustainability and R&D Director, Aalborg Portland
 • Maj Wendorff, Statsgeolog og leder af Geoenergi og -lagring, GEUS
 • Sune D. Nygaard, direktør, Teknologisk Institut
 • Andreas de Neergaard, professor og dekan, RUC
 • Erik Bisgaard Madsen, Prodekan KU SCIENCE

Konstitueret Partnership Leader:

 • Karina M. Søgaard (mail: kamam@dtu.dk)

CO2-fangst

Fangst, lagring og anvendelse af CO2 sker ved at opfange CO2 fra røgen fra industrier som fx kraftvarmeværker. Efter en række kemiske processer kan man enten anvende CO2 til at producere kemikalier eller grønne brændstoffer, eller man kan lagre den dybt nede i jorden eller under havet.

CO2-lagring foregår ved, at CO2 i flydende form pumpes ned i undergrundens porøse lag, mens lerlaget ovenover fungerer som et segl.
Læs mere.

CO2-fangst

 • Kemisk CO2-fangst
 • Biologisk CO2-fangst og -lagring
 • Geologisk CO2-lagring
 • CO2-anvendelse
 • Samfunds- og systemanalyse

Partnere i INNO-CCUS

Forskningsinstitutioner

 • Danmarks Tekniske Universitet
 • Aalborg Universitet
 • Syddansk Universitet
 • Københavns Universitet
 • Roskilde Universitet
 • Aarhus Universitet
 • Copenhagen Business School Handelshøjskolen
 • GEUS
 • Technion - Israel Institute of Technology

GTS’er

 • Teknologisk Institut
 • FORCE Technology
 • DHI A/S
 • ALEXANDRA INSTITUTTET A/S
 • DHI GRAS A/S

Virksomheder

 • Aalborg Portland A/S
 • Pentair - UNION ENGINEERING A/S
 • ·Ørsted Bioenergy & Thermal Power A/S FLSmidth A/S
 • Faxe Kalk A/SEuroWind Energy A/S
 • COWI A/S
 • Port of Aalborg A/S
 • Stiesdal SkyClean A/S
 • Aquagreen Aps
 • MASH Makes ApS
 • HedeDanmark A/S
 • MUSHOLM A/S
 • GUBRA ApS
 • Foresting Tomorrow ApS
 • KW-PLAN ApS
 • NaturIt ApS
 • Totalenergies Upstream Danmark A/S
 • NORECO OIL DENMARK A/S
 • Gas Storage Denmark A/S
 • Explicit ApS
 • Dansk Gasteknisk Center a/s
 • WELLTEC A/S
 • RAMBØLL DANMARK A/S
 • VERDO PRODUKTION A/S
 • Hafnium Labs ApS
 • CO2Techn ApS
 • AMMONGAS A/S
 • NATURE ENERGY BIOGAS A/S
 • En2save ApS
 • Greenport North P/S
 • THY-MORS ENERGI HOLDING A/S

Øvrige

 • SEGES Innovation P/S
 • Naturstyrelsen
 • Miljøstyrelsen
 • Samsø Kommune
 • Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
 • DUC – Nordsøenheden
 • Energy Cluster Denmark
 • Thisted Kommune

Kontakt

 • Uddannelses- og forskningsministeren: 7231 8181
 • Anders Eldrup: 61 90 50 45
 • Morten Stage: 21 37 92 50
 • Erling Stenby: 45 25 20 12 eller
  22 61 68 75
 • Karina M. Søgaard: 93 51 03 01