Forskning

Covid-19 kostede danskere 30.000 sunde leveår i pandemiens første år

Hver dansker, der døde af covid-19 i 2020, mistede i gennemsnit 13 sunde leveår, viser nye tal fra DTU og Statens Serum Institut, hvor forskere har beregnet sygdommens sundhedsmæssige omkostninger.

Tests bliver registreret i DTU's covid-19 testcenter. Foto: Mikal Schlosser
Eksempler på hvordan forskerne har estimeret den kombinerede direkte sundhedspåvirkning af nedsat livskvalitet og for tidlig død som følge af covid-19.
Eksempler på hvordan forskerne har estimeret den kombinerede direkte sundhedspåvirkning af nedsat livskvalitet og for tidlig død som følge af covid-19. Kilde: The Scottish Public Health Observatory.

Vigtig viden for myndigheder

Sygdomsbyrdeundersøgelser giver myndighederne sammenlignelige skøn over sundhedspåvirkningen af forskellige sygdomme. Det er vigtig viden til at understøtte beslutninger om, hvilke indsatser der vil få mest effekt, og hvordan sundhedsbudgetterne skal bruges.

"De beregninger, vi præsenterer her, er kun baseret på det første år af covid-19-pandemien. I mellemtiden har vi fået vacciner, bedre behandlingsmuligheder på hospitalerne og generelt mere immunitet i befolkningen. Vi forventer derfor at kunne se et fald i sygdomsbyrden, når vi ser på tallene for andet år med covid-19,” siger seniorforsker Steen Ethelberg fra SSI.

Forskere i andre lande har også brugt metoden til at måle sundhedspåvirkningen af  covid-19. Tallene gør det muligt at sammenligne sygdomsbilledet på tværs af de lande, der beregner sygdomsbyrden på samme måde. Således kan man se, at sygdomsbyrden for covid-19 i Danmark udgjorde 520 DALY per 100.000, mens tallene i Tyskland og Holland var hhv. 368 og 1.570 per 100.000.

Læs mere

Undersøgelsen fra DTU Fødevareinstituttet og SSI er beskrevet nærmere i en videnskabelig artikel i tidsskriftet BMC Public Health: Disability adjusted life years associated with COVID-19 in Denmark in the first year of the pandemic.

Læs mere om European Burden of Disease Networks covid-19 task force.

Kontakt

Steen Ethelberg
Seniorforsker
Statens Serum Institut
Telefon: 3268 3545
set@ssi.dk

Kontakt

Sara Monteiro Pires

Sara Monteiro Pires Seniorforsker DTU Fødevareinstituttet Mobil: 40213489