Forsvars- og sikkerhedsteknologi

DTU styrker udvikling af satellitbaseret sikkerhedsteknologi

Satellitter med kunstig intelligens indbygget til at foretage billedbehandling skal gøre det hurtigere og billigere at hente overvågningsdata.

DTU styrker udvikling af satellitbaseret sikkerhedsteknologi. Foto: ESA.
DTU styrker udvikling af satellitbaseret sikkerhedsteknologi. Foto: ESA.
Udvikling af teknologi, der kan styrke sikkerheden i samfundet, har stor politisk opmærksomhed. Det gælder både inden for avancerede computer- eller rumteknologier til overvågning, og det gælder udviklingen af kryptering til at beskytte kommunikation, personfølsomme data og forsyningssystemer i samfundet mod hackerangreb. 

Læs DTU’s tema om forsvars- og sikkerhedsteknologi.

Deltagere: DTU, Terma, Gatehouse, SpaceInventor, det danske forsvar. Der samarbejdes om et lignende industriprojekt, der hører under Norges Rumagentur.

Formål: Effektivisering af satellitdata til brug i forsvars- og sikkerhedsteknologiske systemer ved hjælp af bl.a. kunstig intelligens.

Deltagere: DTU, den private analyse- og datavirksomhed Gatehouse Maritime samt forsvaret. 
Formål: At identificere illegale skibe i dansk territorium m.m.
Gatehouse har en maritim afdeling med speciale i indsamling og videresalg af data om skibstrafik. Data hentes via skibenes lovpligtige AIS-transpondere, der oplyser om blandt andet dets navn, last rute, position og anløb i havne. Kunder til disse data er typisk myndigheder og militære kommandoer, der ønsker viden om skibenes færden. Ved at sammenholde DTU-forskernes satellit-baserede data med data fra Gatehouse kan man identificere skibe, der ellers ikke ville blive opdaget, som myndighederne så kan se nærmere på.
De enorme mængder data fra de blandt andet satellitter, der overvåger et givet område i eksempelvis Arktis, analyseres med kunstig intelligens i form af machine learning, deep learning og algoritmer. Systemet ‘trænes’ til at sortere uvæsentlige data fra og til at kunne identificere for eksempel isbjerge og skibe, og skelne de to størrelser fra hinanden.

Data fra:

  • satellitter i form af både optiske billeder og radar-billeder (SAR).
  • skibes AIS-systemer i muligt omfang.
  • RF-antenner på Jorden, der anvendes til radiokommunikation.
  • analyse af interferens (RFI) i SAR-billeder fra satellitter. Denne interferens opstår, når signaler fra satellitter blandes med signaler fra radarer på skibe eller på landjorden. Ud fra disse data kan position og type af en radar findes.