Nyt institut

DTU Vind og Energisystemer skaber værdi for samfundet

Med fusionen af DTU Vindenergi og Center for El og Energi har Danmark fået et institut, der matcher udviklingen i den grønne omstilling.

Vind og energisystemer
Institut for Vind og Energisystemer kan levere bæredygtige løsninger til integrerede energisystemer med vindenergi som ryggrad. Sammenlægningen gør instituttet bedre rustet til at bidrage til den kommende energitransition.