Chipteknologi

DTU's renrum giver producenter af chipteknologi sikkerhed

Startup virksomheden SBT Instruments lejer sig ind i DTU's renrum for at producere målechips, og undgå forsyningsproblemer og svingende kvalitet.

DTU´s renrum til chipproduktion giver CEO og medstifter af virksomheden SBT Instruments Gustav Skands sikkerhed for leverance og kvalitet.
 

Renrummet på DTU er Danmarks eneste storskala-renrum, som både anvendes af højteknologiske virksomheder uden for DTU, og af studerende, der, som led i deres uddannelse eller forskningsprojekt, har brug for et avanceret renrum til at producere nano- og mikroteknologi.

Der er en stigende efterspørgsel på faciliteter til chipproduktion i hele verden, og det oplever vi også på DTU, hvor fire virksomheder står i kø og mange af de nuværende brugere ønsker at få mere plads. Derudover er det nødvendigt med en vis buffer-kapacitet i renrummet, så forskere kan ansøge fonde om at udføre nye projekter, og kunne dokumentere, at de kan gennemføre deres forskning i renrummet.

DTU Nanolab, Nationalt Center for Nanofabrikation og –karakterisering, giver adgang til avanceret udvikling inden for mikro-og nanoteknologi og spiller en central rolle på området i Danmark og i udlandet.

DTU foreslår i et nyt udspil sammen med Dansk Industri og Dansk Metal, at regeringen indgår i et offentligt- privat samarbejde og investerer i en udvidelse af de eksisterende laboratoriefaciliteter.  Udbygningen af renrummet vil sikre, at Danmark opnår en markeds- og forsyningssikkerhed på et teknologiområde, som er vitalt for virksomhederne.

Kontakt: Gustav Skands, CEO i SBT Instruments, Mobil: 20765773, mail: ges@sbtinstruments.com.

Mikrochip er blevet en nøgleteknologi i det digitale samfund. Danmark har brug for stærke forskningsmiljøer og storskala renrum til chipproduktion for at kunne udvikle fremtidens nano- og mikrochip. Læs DTU´s tema om chipteknologi.