Grøn transport

Nye elektrolyseceller baner vejen til billigere brint

Keramiske elektrolyseceller med nyt elektrodemateriale viser lovende holdbarhed. Cellerne kan effektivt omdanne strøm til grønne brændstoffer.

 Millimetertynde elektrolyseceller med nye langtidsholdbare elektroder indgår i stakke, hvor elektricitet kan spalte vand, som i form af damp sendes ind via store huller i kanten af stakkene. Foto Bax Lindhardt.
Postdoc Morten Phan Klitkou viser professor Henrik Lund Frandsen et keramisk elektrode-lag, som er trukket ud på en film af plastik. Herefter bliver de forskellige keramiske lag, som cellen består af, klæbet sammen, hvorefter cellerne bliver standset ud i firkanter og brændt ved 1.250 grader i en ovn. Foto: Bax Lindhardt.

Grøn omstilling

Fremstilling af brint ved elektrolyse er et centralt led i den grønne omstilling, hvor første trin ved enhver power-to-x, PtX proces altid er fremstilling af brint ved elektrolyse. I fremtiden vil vi have store mængder af strøm til rådighed fra vindmøller og solceller bl.a. fra de to energiøer, som skal opføres i Nordsøen og ved Bornholm. En stor del af den grønne el fra øerne skal bruges til fremstilling af brændstoffer til de anvendelser, som er komplicerede at elektrificere, f.eks. tung vejtransport, fly, skibsfart og en række industriprocesser.

Produktion af elektrolyseceller

I Danmark er megen forskning og udvikling af keramiske elektrolyseceller sket i et samarbejde mellem virksomheden Topsøe og forskere på DTU. I 2014 indgik parterne en ikke-eksklusiv licensaftale, som gjorde det muligt at fremstille og udvikle keramiske elektrolyseceller (SOEC) i samarbejde med DTU Energi. Udviklingen førte i 2023 til at Topsøe startede byggeriet af verdens første storskalafabrik til produktion af højtemperatur elektrolyse-celler samlet i stort antal i såkaldte stakke i Herning. Når fabrikken står færdig i 2025, skal den kunne producere 500 MW elektrolyseenheder årligt, og i 2030 skal produktionen udvides til 5 GW årligt.

Henrik Lund Frandsen vurderer, at det vil gå op mod ti år, før Ni-GDC elektrolysecellerne bliver fuldt opskaleret og udnyttet i Power-to-X anlæg internationalt.

Fakta

Brændselselektroden af Ni-GDC og en række andre materialer spiller en afgørende rolle i en elektrolysecelle, der fra vand og elektricitet kan fremstille brint. Den anvendte elektrode består af nikkel (Ni) og cerium-oxid tilsat gadolinium (GDC). Cerium-oxid er et keramisk materiale, der kan fungere som transportkanal for elektricitet og ilt-ioner og sammen med Ni udgøre en såkaldt elektrode i disse celler, hvor den elektriske energi omdanner vand (H₂O) til brint (H₂) og ilt (O₂).

Ni-GDC-elektroden har flere vigtige funktioner med at sætte fart på en kemisk reaktion, hvor nikkelkatalysatoren på overfladen af elektroden hjælper med at nedbryde, vandmolekyler i brintioner (H⁺) og ilt ioner (O²⁻), så anvendes GDC til at transportere ilt-ionerne. Når processen har fremstillet grøn brint ved brug af elektricitet, kan den lagres eller bruges til videre syntese af andre power-to-x-produkter og bruges som et CO₂-neutralt flydende brændstof.

TEMA

Transportsektoren udleder stadig mere CO2 fra biler, lastbiler, fly og skibstransport. Hvis udviklingen skal vendes, er der brug for, at flere af de kendte løsninger og teknologier kommer i spil.

DTU er førende inden for forskning og uddannelse inden for centrale teknologier som grøn el, grønne brændstoffer, elektrificering af samfundet og udvikling af batteriteknologi.

Læs mere på temasiden om grøn transport.