Forskningsbevillinger

ERC-grants vælter ned over DTU: 161 millioner kroner på ét år

10 forskere har sat DTU-rekord ved på ét år at modtage eliteforskningsbevillinger fra det Europæiske Forskningsråd, ERC.

Billede fra Grønnegården på Lyngby Campus. Photo: Ehrhorn & Hummerston
De betydelige summer, som ERC har bevilliget, sikrer DTU's forskere adskillige år med arbejdsro og mulighed for fordybelse. Foto: Ehrhorn & Hummerston.

Om ERC

ERC støtter kun de absolut bedste forskere og projekter i Europa ved at uddele store bevillinger hvert forår. De går til forskere med tårnhøje ambitioner, hvis originale idéer rummer en høj grad af risiko og derved potentialet for et højt afkast, som kan bringe forskningen og samfundet mindst et skridt fremad.

Forskning til gavn for miljøet og menneskers sundhed

Senest er der på DTU modtaget tre Advanced Grants – bevillinger som gives til førende og etablerede forskere.

Professor Susan Stipp fra DTU Fysik modtager cirka 26 millioner kroner til at udvikle nye og omkostningseffektive måder at fange CO2  fra f.eks. skorstensrøg og sende den ned i undergrunden, hvor den bliver bundet af den reaktive vulkanske stenart basalt. Her forbliver CO2’en stabil i årtusinder.

Island har allerede i flere år omdannet CO2 i basalt takket være forskning, som Susan Stipp har været en del af. Med sit nye projekt vil hun nu udvikle en teknologi, der gør metoden brugbar de mange steder i verden, hvor basalt er ældre og koldere, og derfor er mindre reaktiv end den Islandske basalt. Knap en tredjedel af bevillingen er øremærket til indkøb af nyt udstyr.

Professor Anja Boisen fra DTU HealthTech modtager cirka 18,5 millioner kroner til forskning i måder at beskytte de aktive ingredienser i medicin, indtil medicinen når frem til rette sted i patientens tarm og hæfter sig fast på tarmens overflade, hvorfra de aktive ingredienser bliver hjulpet ind i kroppen.

Fokus er særligt på insulin, men teknologien vil – når den er udviklet – i princippet også f.eks. kunne overføres til udvikling af vacciner, der kan gives som tabletter.

Professor Nini Pryds fra DTU Energi får et tilsvarende beløb til at bedrive forskning, der kan være med til at bane vejen for at designe nye materialer til lagring og konvertering af energi – som f.eks. nye typer af batterier, der er langt mere effektive end dem, vi har til rådighed i dag.

I projektet vil han udvikle en helt ny klasse af ultratynde, iltrige materialer, som kan stables frit og roteres nærmest som en stak byggeklodser, for at finde den mest optimale konfiguration til overførsel af elektroner og ioner. En bedre forståelse af denne elektron/ionoverførsel vil f.eks. kunne gøre det muligt at nedbringe ladetiden på batterier fra timer til minutter.

Årets andre DTU-modtagere

Udover de tre Advanced Grants er der i det forgangne år på DTU modtaget:

Tre Starting Grants, som tildeles talentfulde unge forskere tidligt i deres karriere. Opfindsomhed, risikovillighed og banebrydende forskningsidéer er afgørende for at modtage finansiering. Læs mere om modtagerne i denne nyhed

Fire Consolidator Grants, som støtter forskere i midten af deres karriere, så de kan konsolidere deres teams og udføre banebrydende forskning om emner og med metoder efter eget valg. Dem kan du læse mere om i denne nyhed

Læs mere om formålet med ERC og de bevillinger, organisationen uddeler på ERC’s hjemmeside.