Indeklima

Luft ud, mens du sover. Du præsterer bedre dagen efter

En nat i et godt ventileret soveværelse gavner din præstation dagen efter. Konklusionen kommer fra et internationalt DTU-baseret forskningsprojekt, der har undersøgt, hvordan dårlig luftkvalitet i soveværelset påvirker din søvn.

Sovendes fødder stikker udenfor dynen
DTU Sustain har i samarbejde med en gruppe internationale forskere undersøgt, hvordan dårlig luftkvalitet i soveværelset påvirker vores søvn og vores kognitive evner dagen efter. Foto: Colourbox

Bygningsreglementets minimumskrav

Det nuværende bygningsreglement (BR18) stiller krav til et minimum af udeluft-tilførsel på 0.3 L/s per m2 gulv. I de fleste boliger vil det svare til omkring 0,5 luftskifte pr. time. Hvis CO2 skal holdes under 800 ppm, skal ventilationen i et soveværelse svare til ca. 1 luftskifte pr. time.

Et åbent vindue forbedrer luftkvaliteten i soveværelset

I Danmark er høj luftforurening udendørs, typisk fra trafik og industri, ikke normalt, og derfor kan et åbent vindue være nok. Men i Kina viste undersøgelsen, at luftforureningen er så høj, at luftkvaliteten indendørs i løbet af natten blev forurenet med helbredsskadelige partikler udefra, når vinduet stod åbent.

”Et åbent vindue kan anbefales, når luftforureningen er lav, og hvis der ikke er et ventilationsanlæg i boligen. Ellers er den bedste løsning en mekanisk ventilation,” siger Pawel Wargocki.
I Danmark har mekanisk ventilation været en del af bygningsreglementets anbefalinger for nybyggede og renoverede boliger siden 2008. Men det er endnu ikke normen i danske soveværelser, og det er heller ikke alle, der kan eller vil sove med åbent vindue.

”Om andre teknologier som f.eks. luftrensere kan sikre lige så ren luft i soveværelset som mekanisk ventilation eller et åbent vindue. Det er vi ved at undersøge,” siger Pawel Wargocki.

Fra plexiglas-kasse til egen seng

Forskernes konklusion er baseret på en række delundersøgelser. Blandt andet har de ladet et større antal frivillige overnatte i et såkaldt klimakammer; en gennemsigtig plexiglas-kasse, som gør det muligt at overvåge og analysere luftkvaliteten minutiøst i løbet af en nat. De har målt, hvilke emissioner der kommer fra os mennesker, og hvordan de påvirker søvnen.

Selv om målinger fra plexiglas-kassen er præcise, så er det de færreste, der sover upåvirket i uvante omgivelser og med måleudstyr fæstnet til kroppen. Derfor har forskerne også gennemført et studie i folks eget soveværelse. Over 100 husstande har ladet forskerne undersøge luftkvaliteten i deres soveværelser, imens de sov med henholdsvis åbne og lukkede vinduer og døre.

”Et åbent vindue forbedrede luftkvaliteten i deltagernes soveværelser så meget, at de sov bedre. Morgenen efter testede deres kognitive evner desuden bedre,” siger Xiaojun Fan, ph.d.-studerende ved DTU og hovedforfatter på den seneste undersøgelse inden for studiet, der er publiceret i det videnskabelige tidsskrift Building and Environment.

"Det tyder på, at soveværelser bør ventileres med ren udendørs luft eller forsynes med luft, der svarer til ren udendørsluft, i løbet af natten," siger Xiaojun Fan.

En åben dør er ikke nok

Luftkvaliteten i hvert soveværelse blev målt via en boks, mens deltagernes søvnkvalitet blev overvåget gennem et armbåndsur. Deltagerne blev derudover bedt om at opdatere en elektronisk logbog før og efter søvnen, så forskerne kunne tage højde for evt. aktiviteter, der kunne påvirke deres søvn. Når de vågnede, skulle de notere deres oplevelse af nattens søvn og gennemgå en tre-minutters test af deres kognitive evner.

Forskerne har også undersøgt, om det gjorde en forskel at sove for lukkede vinduer, men med åben dør ud til resten af boligen. Men det var ikke muligt at se nogen effekt på søvnkvaliteten hos deltagerne.

”I løbet af natten genererer vi mennesker emissioner i soveværelset – ikke i boligens øvrige rum. Når du sover med åben dør, så blander luft andre steder fra i boligen sig med luften i soveværelset, og det fortynder luftforureningen i soveværelset, men det er ikke nødvendigvis ren luft, der blander sig fra de øvrige rum i boligen,” forklarer Pawel Wargocki.

Fakta

En international gruppe af forskere har siden 2019 arbejdet på at dokumentere, hvilken betydning ventilation og frisk luft har for søvnkvaliteten. Projektet er udført i samarbejde med Jiao Tong Universitet i Shanghai, Kina, med støtte fra det amerikanske selskab for ingeniører inden for ventilation, ASHRAE.

Den seneste undersøgelse, der bygger oven på viden fra gruppens tidligere forsøg, er offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Building and Environment: A field intervention study of the effects of window and door opening on bedroom IAQ, sleep quality, and next-day cognitive performance - ScienceDirect. Den blev gennemført i danske soveværelser i perioden fra september til december 2020. 

Undersøgelsen konkluderede: 

  • at et åbent vindue forbedrer luftkvaliteten i deltagernes soveværelser.
  • at deltagerne sover bedre, hvis vinduet er åbent, og de præsterer bedre, 
    hvis de sover med åbnet vindue. 
  • at en åben dør til resten af boligen ikke har en målbar effekt på søvnkvaliteten. 

Se bl.a. The effects of ventilation and temperature on sleep quality and next-day work performance: pilot measurements in a climate chamber

Hvornår påvirker luftkvaliteten vores søvn?

Hvis ventilation holder CO2 fra sovende i et soveværelse under 750 ppm, så er luftkvaliteten i rummet så god, at den ikke påvirker søvnkvaliteten. Overstiger CO2 2.600 ppm, er luftkvaliteten så dårlig, at den påvirker søvnkvaliteten i en sådan grad, at de kognitive evner er påvirkede dagen efter; det kan også være tilfældet ved lavere CO2-koncentration.

  • Under 750 ppm: Tilstrækkelig ventilation - ingen negativ effekt på søvnkvaliteten. Det vil være en typisk måling for et godt ventileret soveværelse.
  • Mellem 750 ppm og 1150 ppm: Muligvis utilstrækkelig ventilation - i nogle tilfælde kan søvnkvaliteten være påvirket negativt.
  • Over 1150 ppm: Utilstrækkelig ventilation - søvnkvaliteten bliver påvirket negativt. CO2-niveauer, der er højere end 1150 ppm, vil typisk opstå i soveværelser, som ikke er forsynet med ventilationsanlæg, og hvor vinduer og døre er lukkede.
  • Over 2600 ppm: Utilstrækkelig ventilation - både søvnkvalitet og næste dags præstation bliver påvirket negativt.

CO2 bliver brugt som indikator for, hvor god udluftningen er i rum, hvor der er mennesker. CO2 indendørs er hovedsageligt afgivet af mennesker pga. kroppens metaboliske processer. Koncentrationen måles i mg/m3 eller i ppm (ppm, parts per million, refererer til antallet af kuldioxidmolekyler per million molekyler tør luft).

Kontakt

Pawel Wargocki

Pawel Wargocki Professor Institut for Miljø- og Ressourceteknologi