Uddannelse

Gymnasieelever lærer om fusionsenergi

DTU åbner dørene for landets gymnasieelever til universitetets mini-fusionsreaktor for at gøre dem klogere på fusionsenergi, når de skal skrive studieretningsprojekt.

Gymnasieelever på besøg i DTU's mini-fusionsreaktor
Sådan så det ud, da eleverne blev introduceret til mini-fusionsreaktoren, NORTH, af Asbjørn Clod Pedersen, der i foråret 2023 færdiggjorde sin kandidatgrad i Engineering Physics på DTU. Foto: Magnus Møller.
Portræt af gymnasieelev Falke Geels
Falke Geels (yderst til højre) var i gang med 3.g på Roskilde Gymnasium, da han deltog i SRP-øvelsen om fusionsenergi. Foto: Magnus Møller.
Clara Winther Jensen, der siden besøget på DTU er blevet student fra Frederiksborg Gymnasium, har en stor interesse for atomfysik og er begejstret over NORTH.

”Jeg er med i dag, fordi min lærer nævnte det for mig for noget tid siden, og det lød megafedt at opleve, hvad en fusionsreaktor kan, helt tæt på. Man kan jo nærmest få lov til at skille maskinen ad, og man får en meget bedre forståelse af, hvad plasma er, og hvad det kan, når man oplever det med egne øjne. Og så er der et helt hold af superkloge mennesker, der kan fortælle en mere om det,” fortæller hun.
Gymnasieelever på besøg i DTU's mini-fusionsreaktor
Clara Winther Jensens store interesse for atomfysik startede allerede i folkeskolen. Her ses hun i gang med at betjene NORTH. Foto: Magnus Møller.

En grøn løsning på energiudfordringerne

Gymnasieelevernes besøg er en del af projektet Fusionsenergi til Alle, som er støttet af Novo Nordisk Fonden. Det har til formål at give især gymnasieelever et indblik i, hvordan man bruger og forsker i fusionsenergi.

Postdoc Alexander Simon Thrysøe, der er ansat på DTU Fysik, er en af skaberne af projektet, og for ham er det helt essentielt at gøre unge opmærksomme på alle fordelene ved fusionsenergi, samt vise dem, at de kan være med til at finde grønnere energikilder.

”Dels er det vigtigt for os at vise unge mennesker, og især gymnasielever, at der findes teknologiske løsninger på de store udfordringer, der p.t. findes i vores samfund. Fusionsenergi er nemlig en del af løsningerne på vores nuværende energimæssige udfordringer. Det er også vigtigt, at det giver mening for dem. Dvs. at de ting, de lærer i gymnasiet, faktisk kan bruges til at løse vores problemer. Det er desuden enormt inspirerende for os som undervisere at lære fra os,” forklarer han.

DTU tilbød i februar og marts 2023 i alt 18 forskellige SRP-øvelser til gymnasier i hele landet inden for bl.a. fysik, biologi og bioteknologi.

I november 2023 er det elever fra landets HTX-gymnasier, der får mulighed for at besøge DTU’s laboratorier og værksteder, så de kan indsamle data til deres studieområdeprojekt (SOP). SOP er HTX-gymnasiernes pendant til SRP på almene gymnasier (STX).

Er du blevet nysgerrig, kan du læse mere om øvelserne via dette link.

Fakta

Fusion er det, der sker i solen, og siden 1950’erne har fysikere og ingeniører forsøgt at genskabe processen under kontrollerede forhold. I Sydfrankrig er man derfor i gang med at bygge verdens største fusionsreaktor med navnet ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor).

I disse år stiger interessen for fusionsenergi, og det er der mange gode grunde til:

  • Vi får adgang til en CO2-fri energiproduktion i meget store mængder
  • Brændslet er baseret på brint, som er universets mest udbredte grundstof
  • Et kilo fusionsbrændsel modsvarer ti mio. kilo kul
  • Affaldsproduktet er små mængder radioaktivt affald, der henfalder væsentligt hurtigere end det radioaktive affald fra klassiske atomkraftværker
  • En fusionsreaktor kan ikke løbe løbsk i modsætning til en fissionsreaktor, der spalter atomkerner og bruges på atomkraftværker.

Kontakt

Alexander Simon Thrysøe

Alexander Simon Thrysøe Forsker Institut for Fysik