Fejring

Kronprinsen deltog i DTU's årsfest 2022

Der var royal deltagelse til DTU's årsfest, hvor en lang række priser blev overrakt til forskere, undervisere og studerende. Aftenen sluttede med fest for 4.000 gæster.

H.K.H. Kronprinsen var med til DTU's traditionsrige årsfest, som løb af stablen fredag den 29. april 2022.
 
Rektor Anders Bjarklev indledte årsfestens akademiske del med bl.a. at tale om mangelsamfundet, nødvendigheden af dygtige ingeniører og det at være fysisk tilbage på DTU.

Rektor Anders Bjarklev indledte årsfestens akademiske del med bl.a. at tale om mangelsamfundet, nødvendigheden af dygtige ingeniører og det at være fysisk tilbage på DTU:

”Vi er tilbage! Vi er atter samlet til årets begivenhed her på DTU – efter 3 år! Jeg har glædet mig til at kunne stå her igen. Sammen med jer. Fejre fællesskabet, den store indsats, succeserne og vores partnere. Ja, alt det I hver især har bidraget med. For det fortjener en fejring. I fortjener en fejring. Tusind tak.”

Anders Bjarklev slog også fast, at vi måske skal vænne os til, at der er mangel i samfundet. Vi mærker det på de højere priser i supermarkedet, på ventelisten til den nye elbil, på energi- og gaspriserne:

”Måske skal vi vænne os til noget, som de færreste af os har erfaring med: Mangelsamfundet. Som er et resultat af en tragisk krig i Ukraine, en pandemi og klimatilpasninger som nu virkelig haster.”

Anders Bjarklev pegede på, at hvis der skal gøres noget ved mangelsamfundet, så kræver det en opprioritering af forskning og uddannelse, og ikke mindst flere ingeniører:

”For det er jo lige netop ingeniørerne, som skal bidrage til at løse disse problemer, komme med de innovative løsninger og gøre en forskel.”
Læs hele rektors tale

Polyteknisk Forenings forperson

Forpersonen for studenterorganisationen Polyteknisk Forening (PF), Andreas Ipsen var medvært for årsfesten sammen med rektor Anders Bjarklev.

Forpersonen for studenterorganisationen Polyteknisk Forening (PF), Andreas Ipsen sagde bl.a. i sin tale:

”Efter to år med nedlukninger, konstant skiftende regelsæt og stor usikkerhed er det nu tid til at finde ro. Den ro, der kommer af at have en stabil hverdag. Den ro, der følger med, når vi ved at vores liv ikke konstant bliver vendt på hovedet. Den ro, der kommer af at have tid og plads til ikke bare at nå det vi skal - men også det vi gerne vil.”

”Min vision for fremtidens universitet, er et hvor vi giver plads til at de studerende i højere grad kan gøre tingene på deres egne præmisser. Et universitet, hvor vi får plads til at prøve tingene af, uden at første bekymring skal være om vi mon kan betale huslejen næste semester.”

”Et universitet hvor vi har mulighed for at forfølge startup-drømmen eller udfordre os selv med et svært kursus. Et universitet, som får de politiske rammer, der skal til for at give de studerende ro. Fordi det er dén ro der skal til for at skabe fordybelse, det bedste universitet og de bedste studerende.”

To priser til årets undervisere

Torben Knudby, der er lektor på DTU Engineering Technology og Michael Deininger, der er lektor på DTU Construct, blev hædret som Årets undervisere.

Hvert år udpeger de DTU-studerende årets undervisere. I år gik hæderen til Torben Knudby, der er lektor på DTU Engineering Technology og Michael Deininger, der er lektor på DTU Construct. Som årets undervisere modtager de begge et diplom, 25.000 kr. og en lille gave fra PF.

Årets Underviset gik til Torben Knudby, studieleder og lektor på DTU Engineering Technology.
De studerende beskriver Torben Knudby som den mest motiverende underviser, de har haft. Han beskrives som i øjenhøjde og kommer med positiv energi. Derudover har de studerende været glade for, at han er altid er til rådighed for spørgsmål og hjælp.
Årets Underviser gives til Michael Deininger fra DTU Construct.
De studerende beskriver Michael Deininger som en underviser, der lytter med et åbent sind og tager dem seriøst. Det ses især ved, at han hjælper dem med at videreudvikle deres idéer - selv når idéerne bliver vilde. Han beskrives desuden som både empatisk og humoristisk i sin undervisning.

Årets Arbejdsmiljøpris

Årets arbejdsmiljøpris uddeles til Lene Holberg Blicher, laboratorieleder, DTU Bioengineering.

Årets arbejdsmiljøpris blev givet til Lene Holberg Blicher, laboratorieleder, DTU Bioengineering. Med prisen følger 25.000 kr. I sin begrundelse sagde rektor Anders Bjarklev bl.a.:

”Lene Holberg Blicher har som arbejdsmiljøkoordinator siden 2014 løftet DTU Bioengineerings arbejdsmiljøorganisation til et meget højt niveau. Instituttet har flere forskellige laboratorieklasser – herunder GMO – (red. genmodificeret organismer) og arbejdsmiljøet er derfor meget komplekst. Lene Holberg Blichers indsats som arbejdsmiljøkoordinator er proaktiv, vedholdende og struktureret – langt ud over, hvad man kan forvente.”

”Hun arbejder ihærdigt på at sikre fremdrift i arbejdsmiljøprojekter, og får resten af arbejdsmiljøorganisationen til at levere deres bedste ved selv at sætte en meget høj standard.”

 

Doktorgrad

Akademisk Råd har tildelt lektor Kim Lau Nielsen, DTU Construct, den tekniske doktorgrad. Den tekniske doktorgrad er DTUs højeste akademisk udmærkelse og gives som anerkendelse af, at kandidaten med den forskning, der ligger til grund, har bragt videnskaben et betydeligt skridt videre.

Akademisk Råd tildelte forsker Kim Lau Nielsen fra DTU Construct den tekniske doktorgrad.
Kim Lau Nielsen har med sine studier af computermodeller til modellering og analyse af deformation og brud i metaller skabt forskning, der, foruden at have sat et aftryk i den internationale forskningsverden, også er til stor nytte for danske produktionsvirksomheder.

Æresdoktorer

I år blev der uddelt to æresdoktorater. Den ene æresdoktorat gik til den spanske professor Victor de Lorenzo (nr. 2 fra venstre). Det andet æresdoktorat gik til professor Sang Yup Lee fra KAIST (yderst til venstre).
I år blev der uddelt to æresdoktorater. Det ene æresdoktorat blev givet til den spanske professor Victor de Lorenzo (nr. 2 fra højre). Det andet æresdoktorat blev givet til den sydkoreanske professor Sang Yup Lee (yderst til venstre). 

I år blev der uddelt to æresdoktorater. Æresdoktoratet gives til en forsker fra et andet universitet med en mangeårig og tæt relation til DTU. Forskeren har været med til at løfte DTU op på den internationale scene via udveksling, forskning og samarbejde.

Det ene æresdoktorat blev givet til Victor de Lorenzo, der er professor i Biologiske Systemer ved CNB, som er et forskningsinstitut i Madrid. Udnævnelsen af Victor de Lorenzo blev motiveret af Søren Molin, som er professor på DTU Biosustain. 
Victor De Lorenzo, der er professor i Biologiske Systemer ved CNB, som er et forskningsinstitut i Madrid modtog et æresdoktorat for sin forskning. Udnævnelsen blev motiveret af Søren Molin, som er professor på DTU Biosustain.
 
Det andet æresdoktorat blev givet til professor Sang Yup Lee, der er forskningsdekan ved KAIST, der er DTU’s partneruniversitet i Sydkorea. Udnævnelsen af Sang Yup Lee blev motiveret af Dina Petravonic Nielsen, der er videnskabelig direktør ved DTU Biosustain.  
Sang Yup Lee, der er professor og forskningsdekan ved KAIST, DTUs partneruniversitet i Korea, modtog et æresdoktorat for sin forskning. I den følgende video, bliver hæderen motiveret af Dina Petravonic Nielsen. Hun er videnskabelig direktør v DTU Biosustain.

Festforelæsning

Årets festforelæsning blev holdt af professor René Forsberg fra DTU Space. René Forsberg forelæste over emnet "Udforskning af jorden og klimaændringer fra satellitter og fly".

Professor René Forsberg fra DTU Space (nr. 2 fra højre iført rødt slips) poserer med blandt andet Kronprinsen og Prorektor Rasmus Larsen.
Professor René Forsberg fra DTU Space (nr. 2 fra højre iført rødt slips) poserer med blandt andet Kronprinsen og prorektor Rasmus Larsen. 

Årets studenter startup

Prisen som Årets studenter-startup gik til Tempty Foods, der har udviklet et sundt og bæredygtigt plantebaseret kødalternativ.
Prisen som Årets studenter-startup gik til Tempty Foods, der har udviklet et innovativt kødalternativ. Bag startuppen står de to nyuddannede DTU-kandidater Martina Lokajova og Cecilie Engvang Lund samt nyuddannede KU-kandidat Ana Pejic.

Med prisen fulgte 25.000 kr. til videreudvikling af produktet. Prisen blev overrakt af Marianne Thellersen, koncerndirektør for innovation og entreprenørskab.
Prisen Årets studenter-startup gik til Tempty Foods, som har udviklet et innovativ kødalternativ, der er baseret på den protein- og næringsrige ingrediens mycelium.

G.A Hagemanns guldmedalje

G.A Hagemanns guldmedalje gik til Thomas Højlund Christensen, der er cand. polyt fra DTU, Ph.D. fra University of Washington og Dr. Agro fra Københavns Universitet. Siden 1990 har han været professor på DTU.

I år uddelte rektor Anders Bjaklev G.A Hagemanns guldmedalje. Den gik til Thomas Højlund Christensen, der er cand. polyt fra DTU, Ph.D. fra University of Washington og Dr. Agro fra Københavns Universitet. Siden 1990 har han været professor på DTU.

Thomas Højlund Christensen får prisen for sit store bidrag til at bringe DTU op blandt de bedste universiteter i verden inden for ingeniørvidenskab på miljøområdet. I sin begrundelse sagde rektor Anders Bjarklev bl.a.:

”Thomas er en rollemodel for såvel yngre som mere erfarne forskere gennem sit udprægede strategiske overblik, sin forskningsmæssige integritet og sit konstante blik mod forskning til gavn for samfundet. Han har skiftet forskningsområde flere gange gennem sin karriere og har nået den internationale top inden for sit felt hver gang. Gennem alle årene på DTU har han gavmildt og med stor kyndighed formidlet sin viden både nationalt og internationalt.”

”Thomas har desuden ydet en stor indsats i mange nationale og internationale faglige fora, har modtaget priser og æresbevisninger samt været medlem af en række danske og internationale fonde og bestyrelser.”

Fest for 4.000 gæster

Efter den akademiske højtidelighed fulgte en reception for henholdsvis rektoratet, direktionen og øvrige gæster. Kronprinsen deltog i rektoratets reception, hvor han skrev i DTU's gæstebog og hilste på årets prismodtagere. Receptionen blev efterfulgt af en middag med 2.600 spisende gæster. Aftenen sluttede med musik og dans for 4.000 gæster, som bl.a. kunne opleve koncert med Tessa, Lord Siva, Emil Kruse og Faustix.

 

Se hele den akademiske højtidelighed på video (1 time og 42 min):

Video med den akademiske højtidelighed