Bæredygtighed

Ny forskningsbygning får bæredygtighedspris

DTU Climate Challenge Laboratory vinder Science City Lyngbys Bæredygtighedspris 2023

Bygning 313 - tæt
 Byggeriet af DTU Climate Challenge Laboratory er i fuld gang. Foto: Nicolai Brogaard Bredal-Jørgensen

Bæredygtighed på DTU

DTU følger den frivillige certificeringsordning for bæredygtigt byggeri, DGNB. I DGNB-systemet evalueres et byggeri eller byområde ud fra seks kvaliteter: Miljømæssig, økonomisk, social, teknisk, proces og område, mens driften af en bygning evalueres ud fra tre kvaliteter: Miljø, økonomisk og social. Certificeringsprocessen varetages i Danmark af Rådet for Bæredygtigt Byggeri.

DGNB-certificering er ikke endemålet for DTU’s indsats for mere bæredygtighed i eksisterende og kommende bygninger, men en metode til at skabe systematik og transparens. På de særligt komplicerede forskningstunge bygninger kan det være nødvendigt at afvige fra kriterierne i DGNB. Sådanne afvigelser afstemmes og verificeres altid af Rådet for Bæredygtigt Byggeri.

Læs mere om DTU’s arbejde med bygninger og byggeri i Bæredygtighedsrapporten 2023

Kontakt