Sundhedsteknologi

Nye cyklotroner på DTU fremmer diagnosticering og behandling af kræft

Opførelsen af en 100 kvadratmeter stor bunker, der supplerer DTU’s eksisterende underjordiske forskningsfacilitet, vil sætte skub i produktionen af radioaktive stoffer til kræftbehandling og fremme forskningen i radioaktive lægemidler.

Nye cyklotroner på DTU fremmer diagnosticering og behandling af kræft
 DTU fordobler produktionskapaciteten inden for radioaktive stoffer til kræftbehandling med opførslen af to nye cyklotroner på DTU. Foto: Joachim Rode
  • En cyklotron består af et vakuumkammer med to D-formede elektroder, hvori ladede partikler accelereres af en højfrekvent vekselspænding. Et tværgående magnetfelt holder partiklerne i en spiralbane, og i takt med at partiklerne bevæger sig længere og længere ud, jo hurtigere bevæger de sig. Accelerationen sker hver gang en partikel bevæger sig fra den ene elektrode til den anden. En cyklotron kan kun accelerere ladede partikler, såsom protoner, deuteroner, alfapartikler og ioner. Hvis ioner af et bestemt grundstof accelereres i en cyklotron, vil de forskellige isotoper på grund af deres afvigende vægt bevæge sig i forskellige baner og aflejres i adskilte pletter.

  • Radionuklider: Grundstoffer findes i mange forskellige former, der kaldes isotoper. Isotoper kan være stabile eller ustabile og udsende ioniseret stråling, når de går i opløsning. De ustabile isotoper kaldes radionuklider. Alene eller i kombination med en kemisk reaktion er radionuklider i stand til at skabe et radioaktivt sporstof. Det radioaktive sporstof og radioaktiv medicin bruges både til undersøgelse og behandling.

  • En PET-scanning adskiller sig fra andre billedundersøgelser ved, at patienten skal have et radioaktivt stof sprøjtet ind i kroppen. Scanningen kan give et billede af sygdomsaktiviteten i hele kroppen og kan allerede på et tidligt tidspunkt vise, om der tegn på kræft. Lægen bruger også PET-scanning til at a) kontrollere effekten af en behandling, b) påvise et eventuelt tilbagefald og c) planlægge stråleterapi.

  • I 2022 blev der fundet 47.514 nye kræfttilfælde i Danmark, viser tal fra Sundhedsdatastyrelsen. Det er knap 1 procent mere end året før. Det stigende antal kræfttilfælde skal ses i forhold til udviklingen i befolkningens sammensætning – især at vi bliver stadig flere ældre.

Kontakt

Mattia Siragusa

Mattia Siragusa Head of Hevesy Laboratory Institut for Sundhedsteknologi Telefon: 46775374 Mobil: 93511330

Kristina Søborg Pedersen

Kristina Søborg Pedersen Radiokemiker Institut for Sundhedsteknologi