Foto: Shutterstock

Ny uddannelse med fokus på en bæredygtig fremtid

Energi
Bacheloruddannelsen ’Bæredygtigt Energidesign’ skal uddanne ingeniører, der kan skabe fremtidens energisystemer.

Bæredygtig energi er afgørende for at sikre fremtidens velfærdssamfund. Hele verdens energisystem er under omstilling fra fossil til vedvarende energi, og det er en enorm teknologisk udfordring, som kræver nye teknologiske løsninger. Det kan være alt fra effektiv brug af grøn energi fra sol og vind, analyse af big data, styring af energiforbruget i hjemmet til design af intelligente apparater.

"Det er vigtigt, at de fremtidige ingeniører, som arbejder med energi, bliver gearet til at tænke på dynamiske systemer med mange enheder, både store og små, som skal spille sammen."
Joachim Holbøll

”At basere fremtidens energi udelukkende på vedvarende energikilder betyder, at der skal findes nye løsninger i hele energisystemet med det elektriske net som det bærende element”, siger studieleder for DTU’s nye bacheloruddannelse ’Bæredygtigt Energidesign’, professor Joachim Holbøll.

”Vi sigter på at uddanne ingeniører, der kan udvikle disse løsninger, så de er både økonomisk, miljø- og samfundsmæssigt hensigtsmæssige.”

De studerende vil blive i stand til at designe innovative løsninger til energisystemer og de mange elementer, som indgår i f.eks. vindmøller, solceller, elbiler og lagring. Men uddannelsen har også fokus på forbrugernes nye rolle som aktive medspillere i energisystemet, hvor løsninger, som bryder fundamentalt med dem, vi har vænnet os til gennem mange år, trænger sig på.

”Det er vigtigt, at de fremtidige ingeniører, som arbejder med energi, bliver gearet til at tænke på dynamiske systemer med mange enheder, både store og små, som skal spille sammen. De studerende lærer, hvilke redskaber, der kan bruges til at udvikle løsninger, som sikrer en stabil og bæredygtig energiforsyning. Og i modsætning til tidligere skal mange løsninger nu findes helt ude ved forbrugerne,” understreger Joachim Holbøll.

Uddannelsen bygger på klassiske naturvidenskabelige fag som matematik, fysik og programmering, suppleret med fagspecifikke fag inden for energi, hvor det elektriske system er det centrale element, som binder det hele sammen. Den innovative tankegang er en rød tråd igennem uddannelsen, så de studerende er i ’løsnings-mode’ fra dag ét.