Foto fra Girls' Day in Science (Mikal Schlosser)
Foto fra Girls' Day in Science (Mikal Schlosser)
Foto fra Girls' Day in Science (Mikal Schlosser)
Foto fra Girls' Day in Science (Mikal Schlosser)
Foto fra Girls' Day in Science (Mikal Schlosser)
Foto fra Girls' Day in Science (Mikal Schlosser)
Foto fra Girls' Day in Science (Mikal Schlosser)
Foto fra Girls' Day in Science (Mikal Schlosser)

DTU inspirerer piger til en fremtid som ingeniør

DTU åbnede 2. oktober dørene for 336 unge kvinder fra gymnasieskolen og udskolingen i forbindelse med Girls’ Day in Science.

Kvinder er desværre stadig sørgeligt underrepræsenteret på uddannelser inden for IT, teknologi og naturvidenskab. Faktisk viser tal fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, at kvinder kun udgør 32 procent af de optagne på STEM-uddannelserne (Science, Technology, Engineering og Mathematics). Men i en verden, der bliver stadig mere teknologisk funderet, har vi brug for, at både kvinder og mænd kan betjene og tage del i udviklingen af ny teknologi.

”Andelen af kvindelige studerende, som i år blev tilbudt en plads på en af DTU’s uddannelser, har aldrig været højere end nu. Det glæder vi os meget over, men vi er klar over, at det er et langt sejt træk at ændre på mange års syn på ingeniørfaget som et ’mandefag’. Vi vil fortsat arbejde for, at alle der kan og vil får de bedste muligheder for at udfolde sig inden for ingeniørfaget. Det er nødvendigt, hvis DTU skal indfri ambitionen om fremtidig bæredygtig værdiskabelse med teknologi for mennesker,” siger prorektor på DTU, Rasmus Larsen.

Kodning, affald, 3D-print og grønne energiløsninger

De mange unge kvinder, der med lærere og forældre lagde vejen forbi DTU’s tre campusser i Lyngby, Ballerup og på Risø, fik for en dag muligheden for at komme helt tæt på den tekniske videnskab og møde rollemodeller i form af kvindelige studerende, undervisere og forskere.

De unge 221 unge kvinder, der mødte på Lyngby Campus, startede dagen med et brag. To kvindelige studerende fra DTU Scienceshow introducerede dem til fysik- og kemiforsøg, et show med både brag og røg og ikke mindst med de kemiske forklaringer bag.

Efter introduktionen fordelte deltagerne sig på de forskellige institutter, hvor de skulle lære om alt fra kodning, giftigt affald som ressource og design af bæredygtige energisystemer til 3D-print og rumforskning.

Paneldebat om kvinder i STEM

Dagen sluttede med en paneldebat om kvinder i STEM. I panelet sad:
  • Susanne Wrist-Jensen, head of department, Fire & Safety, Buildings Division, Rambøll
  • Mette Knak, partner manager, Google
  • Anne Fløe, konsulent, DEA
  • Christine Ipsen, lektor, DTU Management
  • Katrine Bjørn Pedersen, studerende, Softwareteknologi, DTU

Debatten blev modereret af Marie Valentin Beck fra Bureau M, og deltagerne kom bl.a. rundt om nogle af de fordomme, der eksisterer om STEM-arbejdspladser og -uddannelser.

"Som piger skal vi lære at tro mere på os selv. Jeg mener, at vi piger skal lære at skubbe janteloven til side engang imellem og i højere grad tro på, at med træning og vilje kommer man i mål."
Mette Knak, Partner Manager, Google

”Som piger skal vi lære at tro mere på os selv. Udviklingen på det teknologiske marked går så stærkt, at alt viden indenfor teknologi er forældet efter 18 måneder. I Google ansætter vi derfor ud fra andre kriterier som personlighed, indstilling, diversitet og viljen til at lære nye ting. Jeg mener, at vi piger skal lære at skubbe janteloven til side engang imellem og i højere grad tro på, at med træning og vilje kommer man i mål,” sagde Mette Knak, fra Google.

Anne Fløe fra Tænketanken DEA bød ind med de nyeste resultater fra analysen ’Hvordan får vi STEM på lystavlen hos børn og unge?’. Her tegner der sig et billede af, at piger mister interessen for STEM-fagene allerede efter 5. klasse. De mangler kvindelige rollemodeller og forældre, der ikke hænger fast i gamle fordomme om f.eks. it-interesserede som pizza-spisende, coladrikkende fyre, der sidder i mors kælder og gamer.

”I vores analyse fandt vi frem til, at pigerne generelt tænker, at drengene har en bedre forståelse af og interesse for IT og teknik. Men det er ikke det, vi ser i skolen. De kan også have svært ved at se sig selv arbejde på STEM-arbejdspladser, fordi de så ikke vil kunne arbejde med og for mennesker. Det er fordom, som vi skal have gjort op med.”

Det sidste var der enighed om i panelet, hvor alle kunne bekræfte, at man i høj grad arbejdede sammen med mange mennesker og var med til at ’redde verden’.

Mangel på ingeniører – og kvinder

Analyser peger på, at efterspørgslen efter ingeniører vil stige i fremtiden. Det betyder, at der skal optages flere studerende på de tekniske uddannelser, og at der især ligger en opgave med at vække interessen hos de unge kvinder.

Girls’ Day in Science er en årlig begivenhed arrangeret i samarbejde med Naturvidenskabernes Hus og Tektanken.

”Takket være de mange dedikerede arrangører sætter Girls’ Day in Science i år deltagerrekord med over 3200 piger. Når pigerne møder kvindelige medarbejdere, forskere eller studerende, de kan spejle sig i, og får konkret indblik i deres fag, åbner det pigernes øjne for de spændende muligheder i en fremtid inden for teknologi og naturvidenskab. Derfor gør det en kæmpe forskel, når virksomheder og uddannelsesinstitutioner åbner dørene,” siger Maiken Lykke Lolck, konstitueret direktør i Naturvidenskabernes Hus.