Cirkulær økonomi

På vej mod cirkulært byggeri

Pilotprojekter og fælles standarder for genbrug af byggematerialer skal sætte gang i den cirkulære omstilling i byggeriet.

Den århusianske ejendomsudvikler Olav de Linde står i sin lagerhal fyldt med byggematerialer, der skal genbruges.
Den århusianske ejendomsudvikler Olav de Linde står i sin lagerhal fyldt med byggematerialer, der skal genbruges. Foto: Martin Dam Kristensen.

Grand solutions

Innovationsfondens Grand Solutions-projekter er investeringer i typisk højrisikoprojekter med fokus på ambitiøse resultater med høj værdiskabelse, hvad enten det er i form af ny viden, forbedrede og/eller nye processer, systemer, produkter eller løsninger på politiske prioriterede samfundsudfordringer.

I Grand Solutions-forskningsprojektet StructuralReuse, der er forankret på DTU, vil et konsortium udvikle metoder til at teste og dokumentere kvaliteten af genbrugte byggekomponenter. Projektet støttes med 10,6 mio. kr. af Innovationsfonden og Realdania.

sådan kan byggematerialer bruges igen

Genbrug

Genbrug er, når man har kasseret et produkt eller materiale og benytter det i samme form og til samme formål, som da det blev kasseret.

Genanvendelse

Når man taler om genanvendelse, bliver produktet eller materialet inddraget i produktionen af et nyt produkt. Som eksempel knuser man beton og tegl og bruger materialerne som bærelag under veje.

Anden nyttiggørelse

Der er tale om anden nyttiggørelse af affald, når affaldet erstatter andre materialer, men ikke samtidig forberedes til genbrug eller genanvendes. Det kan f.eks. være, hvis affaldet bruges til opfyldning og erstatter jord, stabilgrus og lign., eller hvis affaldet erstatter andet brændsel.

Kilde: Miljøstyrelsen

Kontakt

Lisbeth M. Ottosen

Lisbeth M. Ottosen Professor, sektionsleder for Materialer og Holdbarhed Institut for Miljø- og Ressourceteknologi Telefon: 45252260 Mobil: 51500040