Biodiversitet

Stenrev hjælper biodiversitet i havet

En række nye stenrevsprojekter skal gøre os klogere på, hvordan vi kan genoprette biodiversiteten i havet. Resultater fra et af de første gendannede stenrev viser, at der kommer mange flere torsk.

DTU tester et kunstigt rev af nyudviklet beton sammen med kunstnergruppen Superflex i Københavns Inderhavn. Foto: Wolfgang Kunther/DTU

DTU-forskere vil for første gang etablere biogene rev af enten flad østers eller hestemuslinger i Nordsøen eller Kattegat. Genopretningsprojektet hedder BioReef og skal være med til at genoprette ét eller flere biogene rev ved at udvikle nye og innovative metoder og protokoller til opskaleret klækkeri-produktion af flad østers og hestemuslinger. DTU trækker på viden og erfaring inden for både klækkeri og naturlige forekomster af bl.a. muslinger og østers. Projektet er udviklet som en del af partnerskabet mellem energiselskabet Ørsted og WWF Verdensnaturfonden, og DTU Aqua er videnskabelig partner på BioReef.

I Køge Bugt undersøger DTU-forskere for første gang, om betonrev har samme effekt som stenrev i danske farvande. Forskningsprojektet hedder Circle Reef og foregår i et samarbejde mellem DTU Aqua, DTU Sustain, den rådgivende ingeniørvirksomhed WSP og foreningen Køge Bugt Stenrev.

Fokus på biodiversitet er øget kraftigt. Plante- og dyrearter er truet af udryddelse og mange forskere betegner den globale biodiversitetskrise som den værste krise, menneskeheden står overfor.

Biodiversitet omfatter alt liv på jordkloden – i vand og på land. Det vil sige dyr, planter, svampe, bakterier samt de økosystemer, hvor planter og dyr lever, fx en skov eller en sø.

På DTU arbejder vi særligt med biodiversitet i vand. Læs mere på temasiden om biodiversitet.


Kontakt

Jon Christian Svendsen

Jon Christian Svendsen Seniorforsker Institut for Akvatiske Ressourcer Mobil: 93511663

Wolfgang Kunther

Wolfgang Kunther Lektor Institut for Miljø- og Ressourceteknologi Telefon: 45251752