Fremtidens vand

Unge udtænker fremtidens vandløsninger

Et globalt samarbejde fra DTU mellem studerende og virksomheder fra vandsektoren vil nytænke, hvordan vi håndterer fremtidens vandproblemer.

Tre deltagere ved Next Generation Water Action kigger på en computerskærm
Deltagerne i Next Generation Water Action får en bred kontaktflade til vandsektoren samtidig med at de kan byde ind med en anden tankegang. Foto: Kaare Smith

Udvisker linjerne mellem studerende og professionel

For et af deltagerholdene fra sidste års Next Generation Water Action har kursusforløbet på DTU mundet ud i en ny iværksætterdrøm. De studerende udviklede en teknik til gennem pyrolyse at øge biogasproduktionen af slammet fra spildevand og dermed skabe mere elektricitet.

”Teknologien har et stort potentiale,” siger Manon Villers.

Hun er medgrundlægger af Sludge X, som er det startup, der er kommet ud af projektet og grundlæggerne overvejer nu om de skal patentere teknologien.
Manon Villers fortæller, at Next Generation Water Action har givet dem et enestående netværk af alt fra eksperter til ph.d.-studerende, medlemmer af brancheforeningen Young Water Professionals og ikke mindst en ekstern erhvervsmentor.

”Det har virkelig accelereret processen – hvis vi ville indhente viden og indsigt i tekniske problemstillinger, så kunne vi bare bede netværket om hjælp,” forklarer Manon Villers.

Og det har åbnet op for en helt ny tankegang.

”Det har givet os nogle erfaringer, man ikke får gennem traditionel undervisning. Vi blev tvunget til at tage ejerskab over problemstillingen og det udviskede virkelig linjerne mellem at være studerende og professionel, for vi skulle holde bestyrelsesmøder og møder med investorer, og fortælle om vores fremskridt,” siger Manon Villers.

Det flugter godt med DTU’s ambition om at udvikle innovative løsninger i samarbejde med erhvervslivet i krydsfeltet mellem teori og praksis. DTU’s seneste dimittendanalyse afslører da også, at 94 procent af aftagerne af DTU’s dimittender mener, at de har en innovativ tilgang.

Står ikke alene

Marie Louise Pollmann-Larsen tror på, at vandsektorens samarbejde med de studerende kan være et neutralt frirum, hvor mere konservative og etablerede industrier får mulighed for at være med til at udvikle nye ideer. Hun er dog udmærket klar over, at ansvaret for at innovere ikke skal komme fra de unge alene – men de er en vigtig brik i samtalen om fremtidens løsninger på tværs af generationer, sektorer og lande.

”Vi skal sikre, at de unge har en platform for at diskutere løsninger på de her problemstillinger. Det er trods alt dem, der er fremtiden,” understreger hun.

  • Et årligt tilbagevendende initiativ drevet af DTU Skylab, der engagerer unge studerende og iværksættere i at løse store klimaudfordringer.
  • Temaet skifter fra år til år og har ud over vand også handlet om storbyers klimaudfordringer i Next Generation City Action.
  • Temaet har dog været vand to år i træk, da World Water Congress, som initiativet er knyttet til, blev udskudt på grund af Covid-19.
  • Trækker på innovation og teknologier fra deltagende partnere og universiteter, og engagerer dem i at finde løsninger på konkrete, lokale udfordringer og giver de unge et stærkt internationalt netværk, der kan styrke deres karriere.
  • Next Generation Water Action har involveret mere end 200 studerende og iværksættere fra tidlige startups fra Danmark, Mexico, Indien, Sydkorea og Kenya.
  • Initiativet er blevet til bl.a. via støtte fra Poul Due Jensens Fond, Ramboll Fonden, IWA, den danske styregruppe til vandkongressen og samarbejdet med de danske ambassader og innovationscentre i hhv. Kenya, Ghana, Korea, Indien og DTU´s alliance partnere KAIST, Tec de Monterrey og IIT Bombay.
  • Se mere på www.nextgenerationwateraction.com