Forsvars- og sikkerhedsteknologi

Universiteter styrker samarbejde med forsvaret

Danmarks universiteter og fem Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter opretter Nationalt Forsvars-teknologisk Center for at øge samarbejdet med industrien og Forsvaret.

The National Defence Technology Centre NFC can speed up the development of the necessary defence technology, says Chairman of the NFC steering committee and DTU Provost Rasmus Larsen.
Det nyoprettede Nationalt Forsvarsteknologisk Center kan sætte et højere tempo i udviklingen af den nødvendige forsvarsteknologi, siger prorektor på DTU Rasmus Larsen, som er formand for styregruppen i NFC.

Nationalt Forsvars-teknologisk Center, NFC, skal bidrage til et teknologisk løft af Forsvaret og dansk forsvarsindustri gennem interdisciplinære partnerskaber, der samtænker teknologisk innovation med civile, militære, politiske og økonomiske hensyn, og gøre Danmark til en international vidensaktør inden for forsvars- og sikkerhedsteknologi.

Læs mere om Nationalt Forsvars-teknologisk Center.

DTU har Danmarks største tværfaglige miljø for forskning, undervisning og udvikling inden for forsvars- og sikkerhedsteknologi. Aktiviteterne bliver koordineret af Center for Sikkerhed DTU.

Gå til Center for Security DTU