Cirkulær økonomi

Mød pionererne, der baner vejen for en cirkulær økonomi, hvor vi genbruger mere og smider mindre ud.

Tema om cirkulær økonomi
Hvis vi bliver bedre til at genbruge, kan vi både mindske mængden af affald og udvinde færre af jordens begrænsede ressourcer.

Den 28. marts er datoen for Danmarks ’Earth Overshoot Day’ i 2022. Det er den dag, hvor vi har brugt alle de ressourcer, vi kan tillade os i år, hvis vi ikke skal overskride Jordens biokapacitet. For at være i en bæredygtig balance burde datoen falde på den 31. december – eller senere. Til sammenligning faldt den globale ’Earth Overshoot Day’ i 2021 på datoen den 29. juli.

Datoerne er udregnet af tænketanken Global Footprint Network, der siden 2003 har opgjort det globale samfunds økologiske fodaftryk for at synliggøre omfanget af vores udnyttelse af Jordens ressourcer.

Én måde at nedbringe ressourceforbruget på er at genbruge, genanvende eller nyttiggøre de materialer eller produkter, vi allerede har mellem hænderne. Det kaldes for cirkulær økonomi.

I den cirkulære økonomi udnyttes ressourcerne bedre ved at gentænke alt fra forretning til design, produktion, salg og forbrug, så materialer kan indgå i nye produkter, bruges igen, deles eller sælges som en service. Ambitionen er, at den cirkulære økonomi skal afløse den lineære økonomi, som vi også kender som ’brug og smid væk’-kulturen.

I nedenstående artikler kan du læse om forskningsprojekter på DTU, der kan fremme en cirkulær økonomi og dermed hjælpe os med at få ressourcerne til at strække lidt længere.