Organisation

DTU ændrer i sin direktion

DTU’s strategi 2025 er halvvejs. For at fastholde fokus på de tre strategiske pejlemærker; at fremme Europas bedste ingeniøruddannelse, at fremme teknologier for bæredygtig forandring og realisere digitaliseringens muligheder, ændrer DTU i sammensætningen af sin direktion forventelig med virkning fra 1. januar 2024.

Efterår DTU Lyngby Campus