Fejring

DTU hyldede den ekstraordinære indsats

DTU Årsfest fejrede det forgangne års forskningsresultater, den ekstraordinære undervisning og studenter-startup med blandt andet fællessang og prisoverrækkelser. Med deltagelse af Kronprins Frederik og uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund.

Kronprins Frederik og uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund deltog i DTU's traditionsrige årsfest.
Der var royal deltagelse til DTU's årsfest, hvor en lang række priser blev overrakt til forskere, undervisere og studerende. Aftenen sluttede med fest for ca. 3.000 gæster. Foto: Magnus Møller.
Rektor Anders Bjarklev indledte årsfestens akademiske del, den akademiske højtidelighed, med en tale.
Årsfestens første taler var rektor Anders Bjarklev. Foto: Mikal Schlosser

Rektor Anders Bjarklev indledte årsfestens akademiske del med at tale om, at det seneste år har ramt DTU hårdt med inflation, energikrise og et nyt trusselsbillede til følge. Og konsekvenser af en presset økonomi har betydet, at DTU har måttet sige farvel til kompetente kollegaer.

"Det har ikke været – og er ikke – let. Jeg ønsker at fremhæve og takke for den store samarbejdsvilje, den store omsorg, som mine kolleger har udvist – for hinanden og for DTU."

Anders Bjarklev slog også fast, at DTU er klar til at starte på ny. Med at uddanne nye studerende, starte nye projekter og forskningssamarbejder, der alle bidrager til at løse samfundets udfordringer. Men at regeringens forslag om at indføre 1-årige kandidatuddannelser risikerer at sætte dette over styr:"For de dygtige danske studerende vil søge væk – til hvor de kan få en 2-årig kandidatuddannelse. Og de internationale studerende, som vi så gerne vil have… Ja, de vil slet ikke komme, når de kan finde en 2-årig kandidatuddannelse et andet sted."

Anders Bjarklev opmuntrede regeringen til at starte forfra og indgå i en dialog om det, DTU arbejder på hver eneste dag, og som vi ved, virker:

"Vi bidrager til et fælles mål. Det gør vi, når vi understøtter regeringen og deres visioner om uddannelser i hele landet med vores digitale uddannelser. De første studerende er startet på den digitale Diplomingeniør i Maskinteknik. Og til sommer starter de næste på den digitale Bachelor i Teknik – samtidig med, at de første erhvervskandidater i Biomanufacturing starter i Kalundborg."

Læs hele rektors tale

Polyteknisk Forenings forperson

Forpersonen for studenterorganisationen Polyteknisk Forening (PF), Nastasha Hougaard, opmuntrede politikerne til at holde inde med eksperimenterne på uddannelsesområdet.
PF-forperson, Nastasha Hougaard, opmuntrede uddannelses- og forskningsministeren til at holde inde med eksperimenterne på uddannelsesområdet. Foto: Mikal Schlosser

Forpersonen for studenterorganisationen Polyteknisk Forening (PF), Nastasha Hougaard sagde bl.a. i sin tale:

”Vi er pressede. Vi er pressede på trivsel. På vores økonomi. Og vi er pressede, fordi man fra politikernes side ikke prioriterer at inddrage os og tage os seriøst. Ja, det kan muligvis virke hårdt, men ikke desto mindre er det den virkelighed, vi befinder os i. Den virkelighed vi studerende er blevet sat i."

”Eksperimenter er en hjørnesten i samtlige videnskabelige discipliner og en essentiel del af vores studier. Gode eksperimenter leder til gode ingeniører. Men uddannelse er ikke et eksperiment.”

”DTU prioriterer os. Og det mærker vi. Så tak til jer undervisere der gør os studerende dygtigere, tak til forskerne der revolutionerer videnskaben, tak til de ansatte der får DTU til at vise sig fra sin bedste side og selvfølgelig tak til direktionen og ledelsen der samarbejder og værdsætter vores input. Jeg vil opfordre politikerne til at gøre det samme. Prioritere uddannelse. Prioritere trivsel. Prioritere SU'en."

To priser til årets undervisere

Hvert år udpeger de DTU-studerende årets undervisere. I år gik hæderen til Maria Montanucci, der er lektor på DTU Compute og Lars René Lindvold, der er seniorforsker på DTU Sundhedsteknologi.
Årets undervisere blev lektor Maria Montanucci fra DTU Compute og seniorforsker Lars René Lindvold fra DTU Sundhedsteknologi. Foto: Mikal Schlosser

Hvert år udpeger DTU-studerende årets undervisere. I år gik hæderen til Maria Montanucci, der er lektor på DTU Compute og Lars René Lindvold, der er seniorforsker på DTU Sundhedsteknologi. Som årets undervisere modtager de begge et diplom, 25.000 kr. og en lille gave fra PF.

De studerende beskriver Maria Montanucci som en dygtig og engageret underviser, der er god til at forklare komplekse matematiske formularer. 
De studerende beskriver Maria Montanucci som en dygtig og engageret underviser, der er god til at forklare komplekse matematiske beregninger. Når hun giver feedback på opgaver, så er de studerende ikke i tvivl om, hvorfor noget var hhv. godt og ikke så godt, og de forstår, hvad de skal prioritere i deres videre arbejde.
De studerende beskriver Lars René Lindvold som altid imødekommende og i godt humør.
De studerende beskriver Lars René Lindvold som altid imødekommende og i godt humør. Hans undervisning er alt andet end kedeligt, og han bliver gerne, når timen er ovre for at sikre sig, at alle er med og har forstået dagens lektion. 

Årets Arbejdsmiljøpris

Arbejdsmiljøprisen 2023 gik til Karin Pedersen.
Arbejdsmiljøprisen 2023 gik til Karin Petersen. Foto: Mikal Schlosser

Årets arbejdsmiljøpris blev givet til Karin Petersen, laboratorieleder, DTU Offshore. Med prisen følger 25.000 kr. I sin begrundelse sagde rektor Anders Bjarklev bl.a.:

”Karin Petersen går altid forrest og trækker læsset, og hun bidrager ofte til, at arbejdsmiljørelaterede problemer bliver løst hurtigt og smidigt. Med troværdighed og gennemslagskraft kommunikerer hun om konkrete arbejdsmiljømæssige udfordringer og mulige løsninger herpå til nærmeste kolleger og til resten af DTU. Derved inspirer hun os alle til at passe bedre på os selv og på vores fælles fysiske og psykiske arbejdsmiljø.”

”Hun arbejder forebyggende med alt lige fra kemiske risikovurderinger, brandsikring, førstehjælpskurser, samt tilrettelæggelse af elastikøvelser, som hun altid opfordrer kolleger til at deltage i.”

Doktorgrad

Niels Gerner Andersen blev tildelt den tekniske doktorgrad for sin helt særlige mavetømningsmodel, der fremmer et mere bæredygtigt fiskeri.
Niels Gerner Andersen blev tildelt den tekniske doktorgrad for sin helt særlige mavetømningsmodel, der fremmer et mere bæredygtigt fiskeri. Foto: Mikal Schlosser

Akademisk Råd har tildelt professor emeritus og seniorforsker Niels Gerner Andersen, DTU Aqua, den tekniske doktorgrad. Den tekniske doktorgrad er DTU's højeste akademisk udmærkelse og gives som anerkendelse af, at kandidaten med den forskning, der ligger til grund, har bragt videnskaben et betydeligt skridt videre.

Seniorforsker Niels Gerner Andersen har på baggrund af sine systematiske observationer i laboratoriet og ude i felten udviklet en helt særlig mavetømningsmodel, der kan fastsætte, hvor meget en rovfisk spiser. Det kan gøre os i stand til at vide, hvor mange fisk vi kan fange uden at påvirke hverken bestanden af rovfisk eller deres bytte negativt. Desuden kan vi regulere på mængden af fisk, hvis der nu pludselig skulle opstå en overvægt af fx torsk i et økosystem.

Læs mere om Niels Gerner Andersens doktorafhandling her:
Ny metode kan fastsætte, hvor meget en rovfisk spiser, og det kan bidrage til et mere bæredygtigt fiskeri

Akademisk Råd har tildelt professor emeritus og seniorforsker Niels Gerner Andersen, DTU Aqua, den tekniske doktorgrad
Seniorforsker Niels Gerner Andersen blev tildelt den tekniske doktorgrad. 

Æresdoktorer

De to nye æresdoktorer poserer med Kronprins Frederik og prorektor Rasmus Larsen.
Professor Chang-Beom Eom (yderst til højre), og professor Abigail Allwood blev kåret som æresdoktorer. Billedet er fra rektoratets reception i S-huset, hvor Kronprins Frederik, ledsaget af prorektor Rasmus Larsen, hilste på og poserede med prismodtagerne. Foto: Mikal Schlosser

I år blev der uddelt to æresdoktorater. Æresdoktoratet gives til en forsker fra et andet universitet med en mangeårig og tæt relation til DTU. Forskeren har været med til at løfte DTU op på den internationale scene via udveksling, forskning og samarbejde.

Det ene æresdoktorat blev givet til Chang-Beom Eom, der er professor i materialevidenskab og teknik ved University of Wisconsin-Madison i USA. Udnævnelsen af Chang-Beom Eom blev motiveret af Nini Pryds, som er professor på DTU Energy. 

Det ene æresdoktorat blev givet til Chang-Beom Eom, der er professor i materialevidenskab og teknik ved University of Wisconsin-Madison i USA. Udnævnelsen af Chang-Beom Eom blev motiveret af Nini Pryds, som er professor på DTU Energy.
Chang-Beom Eom forsker i nye funktionelle energimaterialer med henblik på energikonvertering og energilagring og har senest været tilknyttet DTU som Otto Mønsted gæsteprofessor. På billedet ses Nini Pryds, som har indstillet Chang-Beom Eom til æresdoktoratet.

Det andet æresdoktorat blev givet til Abigail Allwood, der er australsk geolog og astrobiolog ved NASA Jet Propulsion Laboratory på California Institute of Technology - Caltech. Udnævnelsen af Abigail Allwood blev motiveret af professor John Leif Jørgensen fra DTU Space. 

DTU Space har sammen med æresdoktorat Abigail Allwood leveret et avanceret kamerasystem til NASA's ubemandede Mars 2020-mission. På billedet ses professor John Leif Jørgensen fra DTU Space, der har indstillet Abigail Allwood til æresdoktoratet. 
DTU Space har sammen med blandt andet Abigail Allwood leveret et avanceret kamerasystem til NASA's ubemandede Mars 2020-mission. På billedet ses professor John Leif Jørgensen fra DTU Space, der har indstillet Abigail Allwood til æresdoktoratet. 

Festforelæsning

Årets festforelæser var Irina Borodina, der er professor i metabolic engineering på DTU Biosustain. Irina Borodina forelæste over emnet "Feromoner: Fra insekters sexliv til et bæredygtigt landbrug". Festforelæsningen handlede dels om Irina Borodinas forskning i gærceller og dels om hendes iværksættereventyr i firmaet BioPhero, der producerer et biologisk og bæredygtigt alternativ til pesticider. 

Professor Irina Borodina fra DTU Biosustain forelæste om produktionen af feromoner fra insekter som et bæredygtigt alternativ til pesticider. Foto: Mikal Schlosser

Årets studenter startup

IoTBee blev kåret som årets studenter-startup 2023.
IoTBee blev kåret som årets studenter-startup 2023. Foto: Mikal Schlosser

Prisen som Årets studenter-startup gik til IoTBee, der har udviklet en lettilgængelig IoT-løsning. De har udviklet en programmerbar enhed, der giver maksimal fleksibilitet for indsamling af data og en sikker transmission, der ikke kan hackes. Bag startuppen står to DTU-studerende: Oline Stærke, der er netop dimitteret som civilingeniør i kunstig intelligens og algoritmer og Holger Weise, der bliver færdig til sommer som diplomingeniør i elektroteknologi.

Med prisen fulgte 25.000 kr. til videreudvikling af produktet. Prisen blev overrakt af Marianne Thellersen, koncerndirektør for innovation og entreprenørskab.

Årets studenter-startup IoTBee.
IoTBee har udviklet et Internet of Things-produkt, der kan tilkobles hundredvis af sensorer. Det giver virksomheder muligheden for virkelig at sætte gang i deres digitalisering.

Julius Thomsens Guldmedalje

Professor Jens Nielsen modtog Julius Thomsens Guldmedalje.
Professor Jens Nielsen modtog Julius Thomsens Guldmedalje. Foto: Mikal Schlosser

DTU uddeler hvert år én af tre faglige guldmedaljer til en person, der har lagt et særligt arbejde inden for ingeniørvidenskaben. I år uddelte rektor Anders Bjarklev Julius Thomsens Guldmedalje for fortjenstfuldt arbejde inden for teknisk kemi. Den gik til Jens Nielsen, der er direktør i den erhvervsdrivende fond Bioinnovation Institute.  

Jens Nielsen har været professor ved Chalmers University of Technology i Sverige, hvor han bl.a. har grundlagt Department of Biology and Biological Engineering. Han har endvidere været forskningsdirektør på DTU Biosustain, og er i dag tilknyttet instituttet som adjungeret professor. 

Jens Nielsen er en internationalt højtrespekteret forsker og iværksætter, der har udgivet mere end 600 videnskabelige artikler, udtaget mere end 50 patenter og grundlagt en række biotekvirksomheder. 

I sin begrundelse sagde rektor Anders Bjarklev bl.a.:

”Jens Nielsen har haft afgørende betydning for DTU's innovationsøkosystem indenfor biotek, både som strategisk samarbejdspartner og som forsker og leder på DTU.”

”Jens Nielsen yder også en stor indsats som direktør i den selvstændige erhvervsdrivende fond, Bioinnovation Institute, som har hjulpet 80 early stage startups i deres accelerator program, der har formået at rejse mere end 3 mia. kr. i yderligere funding.”

Fest for 3.000 gæster

Efter den akademiske højtidelighed fulgte en reception for henholdsvis rektoratet, direktionen og øvrige gæster. Kronprinsen deltog i rektoratets reception, hvor han skrev i DTU's gæstebog og hilste på årets prismodtagere. Receptionen blev efterfulgt af en middag med ca. 2.000 spisende gæster. Aftenen sluttede med musik og dans for ca. 3.000 festdeltagere, som bl.a. kunne opleve koncert med Saint Clara og Specktors.

Livestream af DTU Årsfest 2023
Se hele den akademiske højtidelighed på video (1 time og 23 min)