>

Ahmad Moaeid Ibrahim

Hjælpelærer

Ahmad Moaeid Ibrahim

Institut for Ingeniørteknologi og -didaktik

Bygning Rum

amoib@dtu.dk