>

Albert Janus Rasmussen

Hjælpelærer

Albert Janus Rasmussen

Institut for Ingeniørteknologi og -didaktik

Bygning Rum

ajara@dtu.dk