>

Anders Damgaard

Lektor, Bachelorstudieleder

Anders Damgaard

Institut for Miljø- og Ressourceteknologi

Bygningstorvet

Bygning 115 Rum 166

2800 Kgs. Lyngby

Danmark

45251612

adam@dtu.dk

0000-0002-0452-1220

Affaldsbehandling livscyklusvurdering Miljøvurdering af affaldssystemer EASETECH

Anders Damgaard er seniorforsker på Institut for Miljø- og Ressourceteknologi. Hans forskning er fokuseret på teknologier, modeller og vurderingsværktøjer indenfor miljøområdet. Han er specialist i miljøvurdering af affaldssystemer, og er hovedansvarlig for udvikling af LCA-modellerne EASEWASTE og EASETECH, der kan bruges til analyse af behandling og genanvendelse af affald, spildevand og andre restprodukter.