>

Arnau Ormella Mancha

Undervisningsassistent

Arnau Ormella Mancha

Institut for Ingeniørteknologi og -didaktik

Lautrupvang 15

Bygning Ballerup Rum S2.45

2750 Ballerup

Danmark

aome@dtu.dk