>

Betsy Kurisingal Joseph

Postdoc

Betsy Kurisingal Joseph

Institut for Kemi

Uorganisk Kemi_Gruppe: Katalyse og Bæredygtig Kemi

Kemitorvet

Bygning 206 Rum 146

2800 Kgs. Lyngby

Danmark

bkujo@kemi.dtu.dk