>

Anton Simon Bjørnlund

Postdoc

Anton Simon Bjørnlund

DTU Nanolab - Nationalt Center for Nanofabrikation og -karakterisering

Fysikvej

Bygning 307 Rum 006

2800 Kgs. Lyngby

Danmark

asibjo@dtu.dk

0000-0002-6896-9315