>

Bo Ea Holst-Christensen

Lektor

Bo Ea Holst-Christensen

Institut for Ingeniørteknologi og -didaktik

Energiteknologi og computer science

Lautrupvang 15

Bygning Ballerup Rum X1.54

2750 Ballerup

Danmark

35885113

bhch@dtu.dk

0000-0002-6528-6463