>

Bo Hagelskjær Larsen

Ingeniørassistent

Bo Hagelskjær Larsen

Institut for Ingeniørteknologi og -didaktik

Lautrupvang 15

Bygning Ballerup Rum F1.01

2750 Ballerup

Danmark

bohala@dtu.dk